Právě společnosti Synthos byla v červnu 2010 předána zakázka v Kralupech nad Vltavou, aktuálně se své tečky dočkala také dodávka v polské Osvětimi.

Na realizaci nové výrobní jednotky na výrobu syntetického polybutadienového kaučuku se významnou měrou podílela společnost PSJ zakázkou v Kralupech nad Vltavou v polovině roku 2010. Zakázka označená „Polybutadien" v souhrnu obnášela stavební náklady ve výši 320 milionů korun.

I v Osvětimi tvořilo klíčový úkol pro generálního dodavatele stavební části zajištění veškeré připravenosti pro nástup dodavatelů technologických celků pro nový výrobní provoz, který bude produkovat roztok butadien-styrenového kaučuku. „Od 2. září letošního roku jsme zde zajišťovali dodávku monolitických konstrukcí a základů pro technologie a potrubní systémy v celkovém finančním objemu kolem 70 milionů korun. Stavební práce probíhají do konce prosince za provozu závodu, jehož chod jsme však nijak nenarušili," informoval za dodavatele stavebních prací Pavel Jozl.

Premiérová zakázka PSJ v Polsku proběhla bez přímého zapojení výrobních kapacit firmy. „Využívali jsme polských subdodavatelů, tudíž veškerá koordinace díla probíhala v angličtině. To samozřejmě platí i pro komunikaci s představiteli investorské společnosti Synthos, s nimiž jsme navázali velice kvalitní partnerskou spolupráci," připomenul Jozl.

Čtyřicetitisícové okresní město Osvětim se nachází v Malopolském vojvodství a jeho chemický závod představuje jeden z mnoha smutných pozůstatků po II. světové válce. Společnost Synthos v posledních letech do rozvoje závodu intenzivně investuje, tudíž zde leží zajímavý potenciál budoucích stavebních zakázek PSJ. Další etapa prací je momentálně ve stádiu jednání a zpracování cenových nabídek.

Akciová společnost PSJ dlouhodobě potvrzuje pověst stabilního a spolehlivého dodavatele stavebních prací pro významné privátní investory. Důkazem je opakovaná spolupráce se společnostmi CPI Group, Passerinvest Group, Kronospan CR či Synthos.