Nezaměstnaní, kteří už delší dobu hledají práci, by měli zbystřit. Firmy na Jihlavsku hlásí, že budou v nejbližší době přijímat. Zlepšení situace v otázce nezaměstnanosti zaznamenal během září také jihlavský úřad práce. Jihlavsko bylo v rámci celé České republiky mezi regiony, které si v září nejvíce polepšily. Podíl nezaměstnaných osob klesl oproti srpnu o 0,4 procenta na 6,5 procenta nezaměstnaných. Na celé Vysočině byl k poslednímu září pokles o 0,2 procenta na hodnotu 6,9 procenta.

Jedním z faktorů, proč během září klesla nezaměstnanost, je podle vedoucího oddělení zaměstnanosti úřadu práce v Jihlavě Miloše Zaufa skutečnost, že se sice během září zaevidovalo více uchazečů než v srpnu, ale zároveň bylo výrazně více těch, kteří byli z evidence nezaměstnaných vyřazeni. „Dalším důvodem tohoto stavu v minulém měsíci bylo nejen pokračování sezónních prací, ale současně některé firmy začaly zvolna nabírat nové pracovníky," uvedl Zauf.

Do evidence také přibylo o 227 absolventů méně než loni. „Tento fakt také přispěl k pozitivnímu obrazu v oblasti nezaměstnanosti v našem kraji v tomto období," vysvětlil vedoucí oddělení zaměstnanosti Zauf. Několik stovek klientů se v září také účastní různých typů rekvalifikačních kurzů.

Nezaměstnaní mají podle Zaufa zájem o široké spektrum oborů. „Nejvíce jde o administrativu, služby, prodej i úklid," upřesnil Zauf. Naopak zaměstnavatelé nabízí lidem nejvíce práci v technických profesích. Nejčastěji firmy shání strojaře, elektrotechniky, IT odborníky a obchodní zástupce. „Ve službách je poptávka po prodavačích, číšnících, kuchařích a po pracovnících hlídacích služeb. Dále firmy hledají řemeslníky a řidiče nákladní dopravy," nastínil výčet profesí, po kterých je největší poptávka, pracovník úřadu práce.

Úřad práce se snaží slaďovat nabídku a poptávku na trhu práce formou aktivní politiky zaměstnanosti. V praxi to znamená, že se klienti účastní nejrůznějších rekvalifikačních kurzů a poradenských aktivit.

Například jihlavský výrobce světlometů Automotive Lighting, který v současné době zaměstnává 1600 lidí, ohlásil, že v příštích čtyřech měsících nabere přes padesát nových pracovníků. Nábor se zaměří na široké spektrum zaměstnanců od čerstvých absolventů až po zkušené odborníky. „Snažíme se, aby i ti profesně nejmladší měli šanci budovat kariéru co nejrychleji a mohli ve firmě s naší pomocí pracovně vyrůst," podotkla personalistka firmy Marcela Brožová.