Folklorní soubory na Jihlavsku se potýkají s malým zájmem chlapců. Členy stále přibírají, ale hochů, kteří by se chtěli do folklorních tanečních souborů připojit, příliš není.

Vedoucí souborů vidí důvod především v tom, že je pro mnoho rodičů a jejich děti atraktivnější například fotbal, hokej či moderní tance. „Tatínci chtějí mít doma fotbalistu a hokejistu. Mladší chlapci v souboru se také občas setkávají s nepochopitelným posměchem svých, řekněme málo obeznámených, spolužáků, protože chtějí tancovat tradiční tance. To je odrazuje," řekl vedoucí folklorního souboru Dřeváček Jihlava Jaroslav Dřevo a dodal, že by do svého souboru rád přibral ještě alespoň dalších deset členů. V Dřeváčku svůj taneční talent pilují děti již od čtyř let. Nejstaršímu členovi je dvacet šest let.

Nedostatek chlapců má ale i telčský soubor Podjavořičan, přestože počet jeho členů je stále vysoký. „Děti se k nám přidávají z dětského souboru Kvítek, který funguje při domu dětí a mládeže. Máme čtyřicet pět členů i s hudebníky a zpěváky, chlapci ale tvoří zhruba jen jednu třetinu," uvedla vedoucí Podjavořičanu Jindřiška Šťastná. Soubory proto musejí tance přizpůsobovat obsazení. Dřeváček například kvůli nedostatku hochů pozměňuje choreografii a v Podjavořičanu tanečníci střídají více tanečnic.

Jihlavský folklorní soubor Vysočan má nejen nouzi o chlapce, ale o děti ve věku od deseti do patnácti let obecně. Soubor Vysočánek, který tyto děti sdružoval, zanikl již před dvěma lety. V rámci Vysočanu funguje Jeřabinka, ve které tančí děti ve věku čtyři až deset let, a starší tvoří Vysočan. V souboru už nejsou hudebníci, pouze tanečníci.

„Hudbu si pouštíme z CD, nebo nás doprovázejí jiné soubory. S mladými je to tak, že k nám chodí tancovat maminky po mateřských i s malými dětmi. Maminky zůstanou, ale stává se, že děti v sedmi letech dají například na moderní tance, fotbal a podobně," vyjádřil se předseda Vysočanu Jan Havel.

Od Vysočanu se v minulosti odtrhlo několik souborů. Kromě již zmiňovaného Dřeváčka je to například Pramínek čítající zhruba sedmdesát členů i s hudebníky. Pramínek se oddělil od Vysočanu v roce 2007 a zahrnuje milovníky folkloru různých věkových kategorií.

Menší zájem o členství v místních folklorních souborech může být způsoben i tím, že v kraji nemají tak silnou tradici, jako například v jiných moravských městech.

Ivana Holzbauerová