Kronospan si nechal zpracovat studii týkající se rizik expozice formaldehydem v reakci na žebříček největších znečišťovatelů v Česku za rok 2017. Podle této tabulky zpracované ekologickou organizací Arnika šlo nejvíce formaldehydu z komínů provozu Kronospan ČR a to 9 440 kilogramů, druhý pak byl Kronospan OSB s hodnotou téměř pět tun.

Výsledky studie představil její autor Bohumil Pokorný. „Formaldehyd je plyn a nachází se všude, ale z životního prostředí rychle mizí,“ řekl. Jelikož se lidé zdržují více ve vnitřním prostředí, dýchají tam prý stokrát více formaldehydu než venku.

„Pokud budu spalovat uhlí a dříví neefektivním způsobem nebo budu kouřit, dostávám vyšší dávky formaldehydu než kolik vypustí Kronospan,“ přidal se Jakub Bucek. Ten loni vypracoval dle měření emisí formaldehydu rozptylovou mapu, podklad ke vzniku studie.

Bucek dále připomněl, že při snižování emisí motorů se cílí na prachové částice, ale emise formaldehydu se nemění. I proto má doprava podíl na emisích formaldehydu v Jihlavě téměř třiaosmdesát procent. Kamiony mířící do Kronospanu a zpět se prý podílí na celkových emisích z dopravy v Jihlavě ani ne jedním procentem.

Přestože Jiří Kos z krajské hygieny hovořil o ovzduší v Jihlavě v superlativech, intenzivní dopravu vnímá jako problém. „Není to jen otázka počtu vozidel, ale i kvality komunikací. Jihlava nutně potřebuje obchvat,“ řekl.

Dalším problémem jsou pak podle odborníků domácí topeniště, i přes možnost získat dotaci na výměnu je jejich podíl na emisích formaldehydu v Jihlavě 13,6 procent.

Kronospan se tak podle studie podílí na emisích formaldehydu v krajském městě jen třemi a půl procenty. „Kronospan investoval nemalé prostředky do filtračního zařízení, které zásadním způsobem redukuje emise škodlivých látek,“ zdůraznila jednatelka Sylva Krechlerová. Investice v letech 2009 a 2015 vyšly na více než miliardu a další desítky milionů se budou investovat letos.

Kronospan tak s rezervou plní emisní limity a nevýhýbají se mu ani kontroly. "Kontrolní činnost České inspekce životního prostředí je plánována a prováděna s ohledem na závažnost jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší s tím, že u významnějších provozů jsou kontroly četnější," potvrdila mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Jihlavané však výsledky studie zpochybňují. „Když jedu kolem Kronospanu na kole, pálí mě vždycky oči. Nezdá se mi, že by miliardové investice do filtrů v minulosti situaci nějak zlepšily,“ řekl Deníku jeden z místních. „Je zajímavé, že zrovna v den tiskové konference byla odstávka celé fabriky, která nastává jen velmi výjimečně,“ dodal.

Žebříček Arniky byl Pokorným označen za zavádějící, ekologická organizace však kontruje. „Množství formaldehydu z domácích topenišť a automobilové dopravy vůbec nemusí hrát roli,“ řekl odborník Arniky na toxické látky Milan Havel. Historickým problémem továrny je podle něj umístění provozu doprostřed města. Pokud lidé v blízké zástavbě zaznamenají štiplavý zápach, měli by se podle Arniky obrátit na odbor životního prostředí či na hygienu.