Řidiči mohli být však ráno zklamáni, semafory v místě pořád byly. „Důvodem je čistě časová tíseň, neboť v termínu 31. října až 1. listopadu končila většina staveb a subdodavatelé dopravního značení, i přesto, že pracují bez přestávky, na některé akce dorazily až s několikahodinovým posunem,“ vysvětlila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová s tím, že v poledne už byly semafory ve skladě v Brně.

Semafory se v místě opět objeví na jaře. „Vrácení semaforů se předpokládá po vybudování mostního provizoria a převedení dopravy na toto provizorium. Předpoklad osazení je přelom března a dubna 2020,“ přiblížila Hana Matulová z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Parkoviště bylo na konci září už téměř dokončené, stavební práce v lokalitě tím ale nekončily.
Lidé už mohou od pátku parkovat u hřbitova

I po odstranění semaforů platí zákaz průjezdu těžkých nákladní vozidel na 12 tun a práce nekončí. Zatím se daří i díky příznivému počasí dodržovat schválený harmonogram. „Limitující je realizace zářezu ve skalním podloží a založení nového mostu ve směru od Jihlavy,“ dodala Matulová.

Někteří řidiči hořekují, že i přes odstranění semaforů doprava plynulejší není, protože se začala frézovat silnice na Brněnské ulici před obchodním domem Tesco. Tam by mělo být vše hotovo nejpozději 11. listopadu.