Geopark zasahuje do katastru jedenapadesáti obcí z Mikroregionu Telčsko. Při plánovaném zásadnějším a komplexním rozvoji by se měla prohloubit vzájemná spolupráce. Stejně tak se budou hledat noví partneři s geoparky v zahraničí. Chystají se i projekty z oblasti vědy a výzkumu nebo udržitelného cestovního ruchu. „Do budoucna se jako ideální jeví i vytvoření tradičního gurmánského produktu geoparku, takzvaného geofood,“ poodhalila tisková mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Realizaci plánů na rozvoj jednoho z osmi českých geoparků by mělo pomoci dvě stě tisíc korun. „Krajská dotace má napomoci intenzivnějšímu zapojení geoparku do spolupráce s partnery v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a posílit pozici geoparku mezi turisticky zajímavými regionálními cíli,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Nabízí se spolupráce s krajským Hradem Roštejn. „Po dokončení jeho rekonstrukce a zpřístupnění nových expozic jistě v aktivitách geoparku bude zásadním způsobem figurovat,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová. Uvítala by také užší spolupráci s krajskou destinační agenturou Vysočina Tourism. Aktuálně prý probíhá ukázková spolupráce Geoparku Vysočina například s krajským Muzeem Vysočiny Jihlava.