Tábor organizoval jihlavský Dům dětí a mládeže, jehož ředitel Vilibald Prokop se za potíže omluvil, účastníci dostanou v nejbližších dnech zpět peníze. „Fungujeme v nouzovém režimu. Nyní jsou na táboře větší děti, které vozíme kvůli hygieně do Jihlavy,“ uvedl k aktuálnímu stavu.

Zatímco nyní je na hájence nedaleko Brtnice zhruba čtyřicet dětí, v neděli jich měl přijet dvojnásobný počet a to by nebylo možné zvládnout. I když jsou u hájenky tři studny, jsou téměř prázdné. „V lokalitě došlo k masivnímu kácení stromů a asi se změnil tok spodních vod,“ odhadl ředitel. Je přitom paradox, že dva a půl roky zpátky byla budova podmáčená, tehdy bylo v lokalitě vody naopak příliš.

Hájenku v rychle mizících lesích mají děti i vedoucí rádi, je ale nutná její oprava. Hájenka totiž už přestává odpovídat současným standardům a o situaci se začíná jednat s jihlavskou radnicí. „Ten objekt je krásný a mohl by sloužit pro spoustu činností i pro školy, neziskové a jiné organizace,“ řekl Prokop s tím, že už je připravená studie a v příštím roce by měl být vytvořen projekt, který by mimo jiné vyřešil i problém s nedostatkem vody.