Bohužel z prvních zmínek o počátku sboru se mnoho nedochovalo. Z prvních zápisů ze schůzí je zřejmé, že hasiči mimo hasičskou činnost zajišťovali také kulturní vyžití v obci. Pořádali plesy, výlety, zábavy, a dokonce hráli divadlo.

První žena Františka Kodysová byla přijata do sboru v roce 1936. Nejdéle sbor dobrovolných hasičů vedl Bohdan Kubík. Členem byl od roku 1984 a celkem v něm působil 52 roků.

Druhá světová válka do chodu sboru rozhodně zasáhla. Počet členů se taktéž měnil podle zájmu mladých lidí. Někdy sbor čítal dvacet, někdy až padesát lidí.
V roce 1995 obecní úřad zapracoval do svého rozpočtu výstavbu požárního domu. Náklady byly skoro tři miliony korun.

V současné době má sbor celkem 39 členů, ženský oddíl a družstvo mládeže se mu nepodařilo založit. Starostou sboru je Jaroslav Smrčka a velitelem František Kodys. „V roce 2008 se naše soutěžní družstvo rozpadlo, takže se naše sdružení už dva roky okresních soutěží v hasičském sportu nezúčastňuje,“ uvedl jednatel SDH Hodice František Lysý. Při okrskových akcích ale dávají dohromady dvě až tři družstva a zapojí se aspoň do této akce.

V kulturním životě se sbor dobrovolných hasičů nenechá zahanbit. „Příští rok bude rokem oslav. V září oslavíme 120. výročí od založení hasičského sboru,“ řekl Lysý. V rámci oslav sbor uspořádá 26. Hasičský bál v novodobé historii, tradiční průvod masek obcí. Nebude chybět ani tradiční červnové setkání dechovek.

Členové SDH Hodice se zapojují do brigádnických činností. Pomáhají obci při různých akcích, ať je to při údržbě obecního lesa, různých dokončovacích pracích či při sběru železného šrotu.
Ve svém volném čase zajišťují údržbu a opravu hasičské zbrojnice.

„Pořádáme pro naše členy i ostatní občany zajímavé zájezdy. Navštěvujeme termální lázně, v Temelíně jsme zjistili, jak se vyrábí elektřina, vyjedeme si na turistický výšlap do Tater,“ poznamenal jednatel Lysý. V letošní roce se hasičům podařilo uskutečnit zajímavý zájezd do uranových dolů v Dolní Rožínce.

AUTOR: PAVLA JANOUŠKOVÁ