Vláda ČR zatím nerozhodla, zda tuto službu pro zdravotnické záchranné služby řízené kraji budou od začátku příštího roku provozovat stejně jako dosud soukromé společnosti, jak je tomu v současné době 
v osmi ze čtrnácti krajů, nebo zda tuto službu začne garantovat stát prostřednictvím například armády nebo policie.

Osobně se domnívám, že něco, co funguje, nemá být za každou cenu měněno. Dosavadní smlouva o zajištění letecké záchranné služby platí od roku 2009 a má skončit na konci letošního roku. V tuto chvíli je už NEZBYTNĚ nutné, aby vláda ČR rozhodla, jakým způsobem bude tento druh klíčové přednemocniční péče zajištěn. Pokud nebude tendr vypsán včas, nepodaří se zadavateli celou administraci realizovat v letošním roce a v příštím roce může dojít k zásadnímu ohrožení fungování této služby s fatálními důsledky.

Předpokládám, že při přípravě parametrů veřejné zakázky bude brán zásadní zřetel i na technické parametry služby, možnosti heliportů, rozměry hangárů a na skutečnosti, které se vážou na provoz základen letecké záchranné služby v jednotlivých krajích včetně úzkých vazeb na základny zdravotnické záchranné služby (té pozemní), zdravotnické personální zajištění této služby, ale i na nemalé investice vložené do vybavení jednotlivých posádek.

Ať už vláda ČR rozhodne jakkoli, jako statutární zástupce zřizovatele Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a hlavně jako lékař vyzývám všechny odpovědné osoby, aby pečlivě zvážily dopady změn v budoucím provozu letecké záchranné služby, aby braly v úvahu limity, které jsou dány v současné době nepřipraveností složek státu – armády a policie tuto službu vykonávat v násobném měřítku než dosud. Letecká záchranná služba je klíčovou službou současného regionálního zdravotnictví. Nesmí se stát, že chybné, ukvapené nebo nepřipravené zásahy do současného fungování povedou ke zhoršení kvality, úrovně a rozsahu zabezpečení letecké záchranné služby, a tím zhoršení péče 
o naše spoluobčany.


Jiří Běhounek (za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina