Současné vedení úřadu by sídlo představovalo mít v Ostravě, kde je nyní detašované pracoviště ERÚ. To se ale nelíbí hejtmanovi Vysočiny Jiřímu Běhounkovi (ČSSD), a tak se dopisem obrátil na ministra průmyslu a obchodu v demisi Jiřího Cieńciału.

„Tato změna má být docílena vložením nepřijatelného přílepku novely energetického zákona. Odmítám jakékoliv snahy o přenesení úřadu z Jihlavy, a to tím spíše, že je jako nové sídlo navrhována Ostrava. Sídlo ústředního správního úřadu nelze měnit podle toho, kde má vedoucí či jiný významný zaměstnanec tohoto úřadu bydliště nebo podle jiného soukromého zájmu. Veřejný zájem na přesunu sídla není odůvodněný, podle mého názoru vůbec neexistuje," upozornil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Podle něj má totiž předsedkyně ERÚ Alena Vitásková vazbu na Ostravu stejně tak jako ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cieńciala.

To ale mluvčí ERÚ odmítl. „Cílem je zvýšit efektivitu práce ERÚ," řekl již dříve Jiří Chvojka, který má v ERÚ na starosti komunikaci s veřejností.