Vakcína není schválená evropskou lékovou agenturou. Na prezidentův výrok reagoval Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina.

"Podle mě je to samozřejmě nepřijatelný zásah do činnosti státních orgánů. Jsme jednou členy Evropské unie a řídíme se její legislativou.Všechny vakcíny, které se používají na území České republiky, jsou schváleny evropskou legislativou EMA. Takže všechny ostatní vakcíny, které by se na území republiky měly používat, ať už se jedná o ruskou, čínskou nebo jinou vakcínu, musí být jednoznačně schválené legislativou EMA a označeny za bezpečné," uvedl.