„Jihlava tak v další části města docílí souladu s legislativou a požadavky na ochranu životního prostředí," uvedl primátor města Rudolf Chloupek (ČSSD). Čistička a čtyři větve nové kanalizace o celkové délce 1 262 metrů přijdou městskou pokladnu na 22 milionů korun.
„Splaškové vody jsou nyní v Henčově likvidovány pomocí žump, domovních čistíren odpadních vod a septiků s přepady do potoka," popsal situaci Jiří Benáček, provozní 
ředitel městské společnosti JVAK, která vybudování kanalizace zajišťuje.

Kanalizace je navržena ve čtyřech hlavních větvích, zvlášť pro dešťovou vodu 
a zvlášť pro splaškovou odpadní vodu, která poteče do nové čistírny odpadních vod.

Objekt čističky vyroste 
v údolí u Henčovského potoka. Původní neúplná kanalizace, která z části Henčova odvádí splaškové i dešťové vody, bude po vybudování nové oddělené kanalizace sloužit pouze pro odvádění dešťové vody. „Výstavba splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovodní a elektrické přípojky a příjezdové komunikace přijde bezmála na 22 milionů korun, celou částku zaplatí město Jihlava," dodal primátor Rudolf Chloupek.

Termín dokončení stavby je v červnu příštího roku.