V Třešti hledají nového šéfa technických služeb (TS). Současný jednatel městské firmy Miroslav Krpálek totiž po peripetiích posledních týdnů na svou funkci rezignoval. Město má tedy jen několik týdnů na to, aby za Krpálka našlo náhradu. Ten ve funkci k poslednímu srpnu končí.

Krpálkovi srazila vaz šestisettisícová pokuta, kterou firmě už koncem loňského roku vyměřil finanční úřad za chyby v hospodaření, a dále také okolnosti, za kterých o situaci informoval vlastníka. I když byla celá pokuta začátkem letošního roku uhrazena, vedení města, tedy vlastník, se o problému dozvěděl až s téměř půlročním odstupem.

Kontrola zjistila především chyby v cenové kalkulaci vodného a stočného za rok 2010, a společnost navíc nepředložila ke kontrole cenovou kalkulaci vodného a stočného za rok 2011. To byl hlavní důvod pro udělení pokuty ve výši šest set tisíc korun. „Bohužel, s těmito skutečnostmi vlastník nebyl seznámen a informace neobdržela ani dozorčí rada," uvedl v tiskovém prohlášení města starosta Vladislav Hynk s tím, že on sám se o celé situaci dozvěděl až koncem května. „Chtěl jsem situaci vyřešit nejdříve uvnitř firmy. Ale asi jsem měl vlastníka o výsledcích kontroly informovat dříve," hájil se stále ještě jednatel TS Miroslav Krpálek, který na Radě města v minulém týdnu na funkci rezignoval. „Sám jsem na chybu v kalkulaci nemohl přijít, ale jako jednatel za činnost svých zaměstnanců zodpovídám, proto jsem rezignoval," dodal Krpálek.

Do konce srpna musí Krpálek kompletně předat celou agendu firmy. Rada města ho zároveň pověřila tím, aby předložil návrh na sankce pro zaměstnance, kteří škodu zavinili. Na vymáhání úhrady vzniklé škody po vinících bude trvat také opoziční ČSSD. „Na zaplacení pokuty nesmějí doplácet ti, co ji nezavinili," má jasno předseda ČSSD v Třešti Michal Musil. „Udělená pokuta se neprojeví do možného zvyšování ceny vodného či stočného pro příští rok," uklidnil Hynk.