Tyto umělecké předměty zajímají Fakultu restaurování Univerzity Pardubice a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ty se shání po jakýchkoliv zmínkách o dílech osazených převážně do interiérů jihlavských budov před rokem 1989 a jihlavský magistrát se škole rozhodl s hledáním pomoci.

„Jednou ze zajímavých položek, o které bohužel víme pouze to, že se na původním místě nedochovala, je žulová plastika s názvem Klasy, která byla osazena před takzvaný Agrodům, tedy budovu společných zemědělských podniků na rohu ulic Fritzova a Havlíčkova," popsal Ondřej Stránský z jihlavského odboru správy realit. Sochu Klasů vytvořil sochař Roman Podrázský, který byl také autorem sochy Matka, která dříve stála v nákupním areálu na sídlišti Březinky.

Radnice pátrá rovněž po stopách plastiky Vysočina, která byla umístěna před hotelem Jihlava, dnes bytovým domem v Okružní ulici. „Plastika byla velmi pravděpodobně součástí jezírka popřípadě fontány," upřesnil Stránský. Autorem díla byl umělec Selmbacher, podle dostupných dokumentů mělo jít o plastiku z roku 1988.

Jihlavská radnice shání jakékoliv zmínky o těchto uvedených dílech, ale poskytnout je možné i fotografie, nákresy, náčrty, doklady či další informace o tom, kam se sochy poděly. Zájemci mají kontaktovat Ondřeje

Stránského na e-mailu: ondrej.stransky@ jihlava-city.cz.
Pardubická škola pracuje na projektu Ministerstva kultury České umění ve veřejném prostoru 50. až 80. let 20. století – evidence, průzkum, restaurování. Projekt začal letos, takže se teprve rozjíždí. Zpracovává se literatura a archiválie. Pracovat se ale začalo také v terénu.

IVANA HOLZBAUEROVÁ