"Solitéry, a to nejen osamocené stromy, ale i křížky, kapličky, smírčí kameny a osamělé skály jsou nedílnou součástí, ba typickou charakteristikou naší krajiny. Velmi často se nacházejí na hranicích bývalých pozemků a panství, v místech dávného osídlení či v místech historicky památných. Jsou tedy významné nejen z hlediska krajinotvorného, ale jsou i důležitou součástí paměti krajiny. Solitér má více významů. Krom jiného patří i do slovníku klenotníků, pro které je solitér perfektně vybroušený diamant. Věřím, že za rok se budeme kochat perfektně vybroušenými fotografiemi," sdělil Pavel Bezděčka z Muzea Vysočiny Jihlava, který má soutěž na starost.

Soutěžní formuláře si můžete vyzvednout v muzeu na adrese Masarykovo nám. 57/58. Nebo si je můžete stáhnout z webové stránky muzea: http://muzeum.ji.cz/ - Novinky – Photographia natura – Informace. Uzávěrka příjmu fotografií je stanovena na 11. listopadu 2019.

Tématem uplynulého patnáctého ročníku fotosoutěže byly Květy, listy, plody aneb všímáme si detailů. Přišlo 475 soutěžních fotografií od 81 autorů z 35 obcí a měst z území celé republiky. Zájemci se nyní mohou podívat na výstavu 105 vybraných fotografií. V jihlavském muzeu bude otevřena do neděle 3. února 2019, následně bude na dva měsíce zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

A kdo vyhrál? "V hlavní kategorii zvítězila fotografie Motýlci od Jaroslavy Melicharové z Jihlavy. Na druhém místě je Sblížení od Marka Musila z Jihlavy a třetí místo získala fotografie jihlavského fotografa Františka Štohanzla Lucerna," doplnil informaci Bezděčka.

Ve studentské kategorii zvítězila fotografie Život ve výškách od Nikol Treterové z Okrašovic na Třebíčsku, která navštěvuje Farmeko Jihlava. V žákovské kategorii první místo obsadila fotografie Pichlavá krása Ondřeje Hály, žáka 6. třídy ZŠ z Havlíčkova Brodu.

Muzeum Vysočiny Jihlava soutěž organizuje již od roku 2004. Za uplynulých 15 ročníků se soutěže zúčastnilo 819 autorů z celé republiky i Slovenska, kteří soutěž obeslali celkem 3 475 fotografiemi. Od roku 2008 pořadatelé vyhlašují pro každý ročník konkrétní téma. Nejvíce autorů zaujalo téma Stromy v roce 2010, kdy se jich do soutěže přihlásilo 99. Nejvíc fotografií zaslali autoři minulý rok na téma Květy, listy plody aneb Všímáme si detailů.