Tři ku sedmi. Tak vysoká je pravděpodobnost, že na Vysočině vznikne v příštích desetiletích trvalé úložiště vysoce radioaktivního vyhořelého paliva z jaderných reaktorů. Pro obyvatele regionu, v němž leží první ze dvou českých jaderných elektráren i poslední funkční uranový důl v zemích Evropské unie, to znamená poměrně velkou šanci na to, že uran, na Vysočině vydolovaný a „vypálený", bude také na Vysočině opět uložen do země.

Zda vůbec a případně kam budou kontejnery s vyhořelým palivem uloženy, však není vůbec jisté. Úvahy o úložišti již odmítli obyvatelé z okolí Rohozné na Jihlavsku a Budišova na Třebíčsku, stejně jako lidé z dalších čtyř lokalit v jižních a západních Čechách. Na seznamu státní Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) tak přibyla sedmá lokalita s názvem Kraví hora, rozkládající se na jih od Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku.

Lokalita ležící na dohled od uranového dolu v Rožné navíc „předběhla" všechna ostatní zvažovaná místa v zemi, už v květnu zde bylo schváleno takzvané průzkumné území a podle plánů zde měli již nyní pracovat geologové. Proti rozhodnutí se odvolali odpůrci úložiště a věc je tak stále v rukou úředníků.

„Zatím nebyly a do nabytí právní moci rozhodnutí nebudou zahájeny žádné geologické práce ani jejich příprava," vysvětlil Josef Lazárek, výrobní náměstek ředitele podniku Geam Dolní Rožínka, který zajišťuje přípravu geologického průzkumu.

„Podařilo se nám uspět s takzvaným rozkladem u Ministerstva životního prostředí. To je sice malý, ale přesto úspěch v našem snažení o to, aby zde trvalé úložiště radioaktivního odpadu nevzniklo," uvedl Martin Schenk, mluvčí občanského sdružení Nechceme úložiště Kraví hora.

„Rozkladová komise ministra doporučila vrátit rozhodnutí o stanovení průzkumného území k novému projednání," uvedl bez konkrétního termínu mluvčí Ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Geologové nastoupí, úřad rozhodne kdy

Šest ze sedmi lokalit, v nichž by mohlo být vybudováno hlubinné úložiště, vytipovala státem zřizovaná Správa úložišť radioaktivních odpadů již přibližně před deseti lety. V řadě městeček a vesnic v jejich okolí se poté uskutečnily ankety a referenda, na jejichž základě se radnice postavily proti geologickému průzkumu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto správce úložišť, kteří dali slib, že nepůjdou proti hlasu obcí, loni v prosinci odstavilo a pověřilo přípravou průzkumu státní podnik Diamo. Ten na Bystřicku provozuje uranový důl prostřednictvím svého odštěpného závodu Geam Dolní Rožínka.

Kromě přípravy geologického průzkumu v lokalitě Kraví hora podal Geam v září žádosti o stanovení průzkumných území pro lokalitu s názvem Horka v okolí Budišova na Třebíčsku a pro lokality Magdaléna a Čihadlo v jižních Čechách. „Ministerstvo životního prostředí zahájilo na uvedených lokalitách správní řízení v tomto měsíci," uvedl náměstek Lazárek.

Přípravou geologického průzkumu v lokalitě Hrádek, která zahrnuje masiv vrchu Čeřínek na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska, pověřili správci úložišť jihlavské družstvo Geomin. Podle mluvčího ministerstva mohou čekat na radnicích i v občanských sdruženích již brzy úřední dopisy. „Správní orgán obešle po prostudování žádostí a upřesnění některých podkladů účastníky řízení a dotčené orgány správy v nejbližších dnech," uvedl Vičík. Družstvo Geomin zajišťuje též přípravu průzkumu v lokalitách Čertovka a Březový potok v západních Čechách.

Odpůrci: plané sliby

Podle odpůrců úložiště jde Správa úložišť tvrdě proti názoru obcí a nerespektuje své původní sliby. „To, že se pokračuje vzdor původním proklamacím, považujeme za podraz na lidi. Jakmile se objevil první nesouhlas veřejnosti, ukázal jaderný průmysl, jaký je jeho respekt k názoru obcí," konstatoval Edvard Sequens z ekologického sdružení Calla.

„Vyplývá z toho pro nás to, že dostaneme rozhodnutí o průzkumných pracích. O nás bez nás. My máme právo se vyjádřit, oni mají právo nám to zamítnout. Pokud se bude postupovat podle platné legislativy, tak jakýkoli náš názor překonatelný," soudí Jana Nožičková starostka Rudíkova na Třebíčsku a zástupkyně obcí z lokality Horka.

Podle mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů Terezy Bečvaříkové je současný postup výsledkem kompromisu. „Je zažádáno o stanovení průzkumného území na všech zvažovaných lokalitách. Reflektuje podmínky obcí, že průzkumy proběhnou na všech lokalitách zároveň a že budeme ke všem lokalitám přistupovat stejně," uvedla s tím, že radnice mají i nárok na finanční kompenzace. „Po stanovení průzkumného území mají obce, do jejichž katastru průzkumné území zasahuje, zákonný nárok na příspěvky z jaderného účtu," doplnila mluvčí.