„V přízemí při vstupu do pasáže vznikne nová prodejna vstupenek, za ní pak bude navazovat nová divadelní kavárna s restauračním provozem, obě vylepší servis divákům," slíbila mluvčí HDJ Miroslava Kvíčalová. Paralelně s tím se bude v prvním patře měnit bývalá restaurace na víceúčelový prostor, kterému zatím v divadle říkají zkušebna. „To bude jeden z účelů. Nicméně půjde o multifunkční sál, v němž chceme nastartovat další linii aktivit, které se budou pohybovat na pomezí ucelených divadelních projektů a kulturního vzdělávání pro veřejnost od nejútlejšího věku po seniory," dodala Kvíčalová.

S bouráním v divadle se začalo začátkem června, zakázka by měla být předána do konce listopadu tohoto roku. V září bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele kavárny, na němž bude zajistit její vnitřní vybavení. „Současná prodejna vstupenek bude od příští sezony, tedy od 21. srpna, umístěna provizorně do přízemních prostor budovy ředitelství divadla v Komenského ulici 22," doplnila mluvčí. Komenskho 22 Je administrativní objekt HDJ bezprostředně sousedící s novým divadelním areálem.

Současnou podobu získala nová budova HDJ v letech 1992 až 1995, celkové náklady na stavbu nového areálu HDJ tehdy dosáhly 141 milionů korun. Nynější rekonstrukce se týká přízemí a prvního podlaží části budovy napravo přilehlé k pasáži divadla, pod malou scénou. Investorem stavby s celkovým rozpočtem 12 milionů korun je majetkový odbor krajského úřadu Vysočiny, realizátorem pak firma Stavointeriér Havlíčkův Brod, která vyhrála výběrové řízení.