Snažili se zdůraznit, že bývalý hotel z roku 1903 je jednou z nejcennějších staveb v lokalitě. Dle architektů byl zde totiž postaven jako první, a tak předurčil tvář této části města.

„Objekt má svou urbanistickou hodnotu i v souvislostech celého města a je významným fixačním bodem mladší vývojové etapy města v souvislosti s vybudováním železnice," zdůraznil Ouroda a informoval o zákonných možnostech na jeho ochranu.

Architekti a projektanti se spolu s místní iniciativou snaží bojovat proti plánované demolici komplexu tří historických budov. Sepsali proti ní i petici. Jejich cílem je, aby budovu odkoupil investor, který by ji zachoval a aby na jejím místě nevznikl plánovaný supermarket.

IVANA HOLZBAUEROVÁ