Už před Vánocemi vznikly ve vypuštěném rybníku dvě plochy s hrázkami, které zajistí, aby během vegetační sezóny zdejší cenná rašelinná a mokřadní společenstva co nejméně vysychala. Jedna se nachází zhruba naproti pláži, druhé na opačné části rybníku. V prvním lednovém týdnu proběhl kontrolní den, kdy došlo k označení stromů, které se musí pokácet. K zemi půjdou například buky u výpusti.

„V místě leží asi třicet centimetrů sněhu, nic moc se tam nedá dělat. Uvidíme, jak budou hrázky fungovat. Byly pokryty speciálním materiálem, aby vydržely," sdělil starosta Řásné Miroslav Tomíšek.

Vypuštěný rybník, jedno z nejoblíbenějších přírodních koupališť na Vysočině, je oblíbenou atrakcí nejen pro místní lidi. V místě jsou vidět i původní staré pařezy z doby, kdy rybník nechal vystavět Zachariáš z Hradce. „V šedesátých letech 20. století byl v místě výzkum. Bylo zjištěno, že pařezy jsou jedlové. V důsledku působení kyselé vody se na nich vytvořil speciální minerál," přidal jednu zajímavost starosta Řásné.

Na jaře letošního roku se začne rekonstruovat hráz rybníku, hotovo má být do podzimu. Z místa se stane jedno velké staveniště. V září už by se měl rybník znovu začít napouštět.