„První překážkou se stala nesmyslná ochrana zemědělského půdního fondu, kde stavba jakéhokoliv sportoviště není osvobozena od poplatku z odnětí z fondu,“ vysvětlil starosta Škrdlovic Ivan Hořínek.

Tato „maličkost“ by obec stála sedm set tisíc korun. „Proto jsme pouze provedli terénní úpravy pozemku tak, aby si na něm děti mohly hrát,“ dodal Hořínek. Tím ale problémy neskončily. „Úmysl pořídit hřiště co nejlevněji se setkal s nepochopením jednoho spoluobčana a celá věc znovu uvízla na mrtvém bodě,“ doplnil starosta.

A tak se po šesti letech celé záležitosti ujaly samy děti. „Ráda sportuji a na dovolené jsem viděla, že hřiště mají i úplně malé obce, podstatně menší než Škrdlovice,“ vysvětlila třináctiletá Adéla Cupáková, proč se rozhodla sepsat petici.

Aktivita dětí přinesla ovoce. Petici podepsalo sto sedmdesát obyvatel, což je o sto procent více, než kolik bylo odevzdáno dotazníků pro plán práce zastupitelstva obce, kde je mimochodem hřiště požadavkem číslo jedna. „Lidé byli rádi, že s tím konečně někdo něco dělá,“ uvedla čtrnáctiletá Monika Novotná, která s kamarádkou Adélou obec s peticí obcházela.

Nyní je na místo budoucího dětského hřiště navážena ornice, v nejbližší době bude oseto trávou. „To proto, aby nebyla dotčena ochrana zemědělského půdního fondu. Věříme, že v příštím roce už si děti budou mít kde hrát,“ zakončil Ivan Hořínek.