Je to prý jediné řešení, jak splnit požadavky hygieny. Stavba se prodraží o dvacet procent, asfalt sníží hluk jen na pár let a pouze o půl decibelu během dne, říká magistrát.

Deník se obrátil s žádostí o komentář na ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice kraje Vysočina Jiřího Kose. Ten uvedl, že podle Centra dopravního výzkumu asfalt se sníženou hlučností snižuje hlukovou zátěž o tři až pět decibelů. Kratší životnost a vyšší cenu však potvrdil.

„Krajská hygienická stanice je zde v pozici správního úřadu, který v rámci svého zmocnění dozoruje plnění limitních hodnot hluku z provozu na pozemních komunikacích,“ uvedl Kos s tím, že volba a následné doložení účinnost zvolených protihlukových opatření je na vlastníkovi komunikace.