Inovativní třída je v krajském měřítku unikátní. „To, co se nabízí v soukromých školách a rodiče za to musí platit, bude zde bezplatné,“ vysvětlila ředitelka loni v dubnu s tím, že ve třídě budou dvě pedagožky. Budou mít více času na děti a otevírají se i větší možnosti pro individuální práci. „Metody jsou vyzkoušené a fungují, ale každé dítě je jiné a vyžaduje individuální přístup. Škála metod je tak velká a my nemáme omezení,“ doplnila jí učitelka Alena Veliká. V praxi to znamená projektové vyučování a využívání prvků Montessori pedagogiky.

Ředitelka ZŠ Jungmannova Ivana Málková.
Máme spoustu nových žáků, říká k dětem z Ukrajiny ředitelka jihlavské školy

Inovativní třída má za sebou první rok provozu. Funguje jinak, než je ve školách běžné. Místo klasických vyučovacích hodin se tam děti učí v blocích, mají provázanou teorii a praxi. Místo známek pak děti motivuje slovní hodnocení. To rodiče láká. „Nelíbí se mi, že děti ve škole jsou známkovány za to, jak moc je učivo zajímá, zda je baví či nudí, na jakou známku se podařilo pedagogovi své znalosti předat. Špatné známky děti zbytečně stresují," řekla již dříve maminka Ivana Brussmannová. Děti dostávají zpětnou vazbu od pedagogů hned při úkolu, hodnotí se i vzájemně.

Inovativní třída na ZŠ Jungmannova v kostce:
- výuka není rozdělená dle klasického rozvrhu, ale na bloky
- žáci nedostávají známky, jsou hodnoceni slovně
- jsou v ní tři ročníky, celkem dvacet dětí

Nyní jsou v inovativní třídě děti od prvního do třetího ročníku, celkem jich je dvacet. „Mám ale informace, že k nám chtějí přestupovat žáci z jiných škol,“ informovala ředitelka školy a pokračovala: „V příštím školním roce bychom chtěli otevřít další inovativní třídu, kde by byl jen jeden ročník.“ Další budou podle zájmu, pro samostatné otevření inovativní třídy je potřeba patnáct dětí.

Inovativní třída jinde v Jihlavě není a tak to zřejmě zůstane, tento koncept se bude rozvíjet pouze na ZŠ Jungmannova. Současná doba velkým investicím nepřeje, Ivana Málková však věří, že se další inovativní třídu povede zařídit. „Finance, to bude určitě problém. Hlavně pro vybavení, jaké bychom si představovali. Budeme se ale snažit vyjít s tím, co máme. Rodičům jde především o vzdělání a přístup k dětem a ne úplně o to, jak ta třída vypadá, i když to je velký bonus “ zhodnotila ředitelka školy.

Dvě kogenerační jednotky jsou obrovské.
VIDEO: Největší mrazák na Vysočině vznikl v Jihlavě. Bude zásobovat řetězce

Závěrem se ještě chtěla Ivana Málková vrátit ke školním potřebám. „Žákům prvních ročníků a dětem zařazeným do přípravných tříd bezplatně poskytujeme základní školní potřeby v hodnotě pět set korun na žáka za jeden školní rok. Je dobře, že tato částka byla v roce 2021 navýšena vyhláškou o tři sta korun. Žákům druhých a

vyšších ročníků poskytujeme základní školní potřeby v hodnotě sto korun na jeden školní rok,“ uvedla ředitelka vše na pravou míru. „Ostatní pomůcky, které škola zakoupí, žákům zapůjčuje během výuky. Tyto pomůcky zůstávají ve škole,“ dodala.