„Při kontrole nebyla zjištěna žádná porušení zákona. Nově vybudovaná linka není provozována. Nic ani nenasvědčuje tomu, že by už provozována byla," uvedla mluvčí ČIŽP Jana Jandová.

Galvanovnu firmy M-Kovo inspekce kontrolovala na popud rantířovských zastupitelů. Ti se obrátili na Odbor životního prostředí jihlavského magistrátu s tím, že u galvanovny přibyly trubky, ze kterých podle svědectví místních vytéká voda. Spolumajitel firmy M-Kovo Tomáš Mičke to odmítá a vodoprávní úřad mu dal za pravdu. Úřad potvrdil, že stavba nebyla v provozu a žádné odpadní vody nevypouštěla. Předchozí kontrola galvanovny ze stavebního úřadu však uvedla, že galvanovna v provozu byla. Úřady si tedy protiřečí.

Mičke se domnívá, že ho místní chtějí poškodit, do galvanovny totiž přišly desítky kontrol. Nesouhlas s provozovnou, která vznikla bez povolení, ukázali místní již v minulosti v anketě. „Že bychom firmu chtěli poškodit, to striktně odmítám," řekl starosta Rantířova Tomáš Novotný.

M-Kovo za černou stavbu zaplatilo pokutu a čeká, zda dostane stavební povolení. „Místo, kde galvanovna byla postavena, je dle územního plánu určeno pro drobnou výrobu a služby," poznamenal jeden z obyvatel Rantířova Rostislav Dvořák s tím, že galvanovna je velkou výrobní linkou a v obci stojí zcela protiprávně.

IVANA HOLZBAUEROVÁ