Učitelky z mateřských školek z celé Vysočiny se budou školit v jihlavské mateřské škole (MŠ) Sedmikráska, patřící pod Mozaiku, jak do výuky předškolních dětí zapojit informační a komunikační technologie, jako je například interaktivní tabule, robotická včela a další.

„V dnešní době by nové technologie měly být součástí vzdělávání předškolních dětí. Například s interaktivní tabulí prvňáčci už často standardně pracují, a pokud se s ní před nástupem do školy nesetkají, bývá pro ně jen dalším stresovým faktorem, protože vůbec neví, jak se s ní zachází. A těchto stresových faktorů je pro prvňáčky ve škole už tak hodně," řekla Miluše Vondráková ze společnosti Edukační laboratoř (Edulab), což je nezisková organizace zaměřující se na vzdělávání dětí a realizující projekt Škola hrou. Ten je popsán ve stejnojmenné publikaci a propojuje klasické postupy vzdělávání 
s moderními technologiemi. Jedná se o novou metodiku výuky, kterou nyní pedagogové začnou uplatňovat i v některých školkách Mozaiky.

Je to jen pomůcka

Nové technologie ale nebudou předmětem výuky samy o sobě. Mají sloužit pouze jako další možnost vzdělávání, doplňující klasické metody. „Není to prostředek, jímž děti zabíjí čas, je to pomůcka. Ve školkách se bude nadále kreslit, cvičit a tak dále. Interaktivní tabule ve třídách nejsou stále zapnuté. Učitelé je využívají plánovaně k procvičení konkrétních dovedností dětí," uvedla Vondráková.
Pokud se předškoláci budou učit počítat, budou si to procvičovat jak klasickým počítáním například papírových ryb, tak jablek na interaktivní tabuli, která dětem dává různé pokyny.

„Tři naše školky teď začaly pracovat právě s programem Školka hrou, což je nová metoda vzdělávání. Kniha, která ji rozebírá, může hodně pomoci i začínajícím pedagogům. Ti si totiž často neví rady s tím, jak různé metody výuky propojit a jak s dětmi vlastně začít pracovat," vysvětlila ředitelka MŠ Mozaika Jihlava Jarmila Bučková.

V MŠ Sedmikráska v Březinově ulici proto vzniklo Metodické centrum pro předškolní vzdělávání, v němž budou pedagogové z dalších mateřinek představovat trendy moderního předškolního vzdělávání a školit další učitele. Těchto Metodických center je v České republice celkem jedenáct. To jihlavské 
je jediné v Kraji Vysočina. „Hlavní myšlenka metodických center je potkávání se 
a předávání si zkušeností. Otevření se ostatním, abychom mohli společně zkoušet cesty nových možností. Toto centrum je i v Praze, ale školení tam jsou vždy zcela obsazena, proto je dobré, že vzniklo další centrum tady na Vysočině," dodala Vondráková.

Všechny mateřské školy Mozaiky dnes disponují počítači a interaktivními tabulemi. Školky ale při práci s moderními technologiemi využívají různou metodiku výuky.

IVANA HOLZBAUEROVÁ