Přesně dvacet let totiž letos uplynulo od prvního, původně nenápadného setkání odborníků na informační technologie ve veřejné správě. Za tu dobu se každoroční seminář organizovaný Krajem Vysočina a společností Autocont stal celostátně vyhledávanou akcí.

Letošní ročník kromě bilancování nabídl i aktuální témata jako je internet věcí a s ním spojenou kybernetickou bezpečnost.