Každý pracovní den v měsíci od 17 do 19 hodin už dva roky běží na internetové stránce www.radiovrak.cz sociálnědiskusní pořad Vrak show.

„Před dvěma lety jsme dostali nápad, že budeme vysílat internetové rádio určené našim klientům," zavzpomínala Simona Havlová, vedoucí Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Vrakbar při Oblastní charitě Jihlava.Ve Vrakbaru jsou sociální pracovníci věnující se mladým lidem, kteří se nacházejí, nebo se mohou nacházet v obtížné životní situaci.

„Nikdo z nás však nevěděl, jak by to mělo vypadat, jak rádio technicky zajistit a tak dále. Ale pokud je vaše fantazie větší než vaše možnosti, nedá se dělat nic jiného, než to prostě zkusit! Začali jsme metodou pokus omyl," přiblížil koordinátor radia Petr Göth.

Vrak show je sociálnědiskusní hudební pořad Nízkoprahového Klubu Vrakbar. Cílem tohoto pořadu tedy je přinášet společensky ožehavá témata, mluvit o nich s odborníky a dávat posluchačům, tedy klientům Vrakbaru prostor pro diskusi. „Celkově se snažíme zviditelnit práci a význam sociálních služeb, konkrétně nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, a bortit zaběhnuté mýty, které jsou kolem těchto služeb spředeny," dodal Göth.

Náplň pořadu tohoto internetového rádia se odvíjí od poslání Vrakbaru, čímž je prevence, poskytování komplexních informací pro lepší orientaci v tématech, jako jsou drogy, legislativa, sex a finance, a rozvíjení úvah nad smyslem života kdo jsme, co děláme a kam jdeme. Pracovníci Vrakbaru si k tomu na pomoc zvou odborníky, ale i obyčejné lidi, kteří přináší svou výpověď. Hudební část pořadu tvoří rozhovory s interprety ve studiu nebo i v terénu. Pracovníci sledují dění na hiphopové udg scéně, představují také různé životní styly a subkultury a pořádají soutěže „Na této cestě jsme potkali mnoho lidí, kteří nám vyjádřili podporu, a my jim za to moc děkujeme. Myslím si, že v České republice jsme první a zatím jediný projekt tohoto druhu pod záštitou nízkoprahového klubu. Čeká nás ještě dlouhá cesta, a pokud máte chuť, můžete se společně s námi do ní zapojit," vyzvala Havlová.

Na středeční oslavu dvouletého snažení na poli internetového vysílání je připraven nabitý program. Od 17 hodin ve Vrakbaru je v plánu Graffiti HipHop workshop v podání Foggy Fogoshe, od 19 hodin zahájení výstavy v music club Soul, improvizované divadelní představení, live rap, funky kapela a taneční crew.