Jedna z fotografií ukazuje důležitou událost v historii obce. Za veliké účasti obyvatel vysvětil 12. října 1924 biskupský vikář z Božejova Karel Malina nové zvony pro kostel Máří Magdaleny v Dolní Cerekvi. Sláva to byla převeliká, neboť po vypuknutí 1. světové války byly některé zvony rekvírovány pro vojenské účely. Historie zvonů v obci se píše od roku 1775.

Milovníky historie potěší nejstarší dochovaná fotografie železniční stanice Dolní Cerekev z roku 1919, z časů prvních krůčků mladičkého Československa. Na snímku přednosta stanice Jan Neubauer. Na ruční drezíně sedí přednostova manželka s dcerami.

Všichni byli ten den na nohou. Slavnost odhalení pomníku padlých v 1. světové válce proběhla v Dolní Cerekvi 5. června 1922. Na domech vlály prapory, po hymnách a projevech zazněl chorál, v průvodu hrála velká vojenská hudba. Všude plno lidí. Slavilo se celý den až do noci.

Představitelé místní Jednoty sokolské v Dolní Cerekvi s novým praporem na snímku z roku 1927. Focení proběhlo po oslavách 28. října, kdy sokolové jako akt vzájemné sounáležitosti slavnostně prapor rozvinuli. Ve školní kronice z let 1917 – 1936 najdeme o založení Sokola zápis z roku 1919.

Dorost, budoucnost stavu živnostenského. Tento nápis čteme na praporu živnostníků z Dolní Cerekve při setkání se studenty místní střední živnostenské školy, kteří ji navštěvovali v letech 1924 – 29. Dolní Cerekev byla už ve středověku líhní vyhlášených a šikovných řemeslníků.

Stotřicetiletou historií se může pochlubit sbor dobrovolných hasičů v Dolní Cerekvi jako jedna z nejstarších organizací. Snímek z let minulého režimu přibližuje jednotku při návratu z akce, pořádané tehdejším národním výborem. V čele velitel hasičů Jaroslav Dolejší.

PŘÍŠTÍ DÍL: Podíváme se do Brtnice.

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z let 1918 až 1992? Pošlete nám je na redakce.jihlavsky@denik.cz.