Začne fungovat do tohoto čtvrtka a na přírodní zahradě s herními prvky bude probíhat každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hodin.

„Pro děti a rodiče bude připraven program spojený s pohybovými aktivitami, poznáním přírody, posezením u ohně a tvořením. Děti se také seznámí s domácími zvířaty, které na Hájence chováme. Dozví se, jak o ně pečujeme, bude možnost si je pohladit. S fungováním klubu se již takto seznamují mladší sourozenci dětí, které Hájenku navštěvují. Takto chceme naši školku ještě více přiblížit široké veřejnosti," řekla spoluzakladatelka Hájenky Jana Koukalová.

Nový klub bude tedy probíhat paralelně s programem lesní mateřské školky. Rodiče a děti navštěvující klub budou tak mít možnost vidět, jak lesní mateřská školka prakticky funguje. „Seznámí se se základními principy a konceptem tohoto typu školek. Zjistí například, že to není jenom o pobíhání po venku a že děti navštěvující Hájenku jsou plnohodnotně připraveny na školní docházku. Rodiče si také snadno ověří, zda je právě lesní školka vhodná pro jejich dítě," doplnila Koukalová.

Hájenka si na nejbližší dny nachystala také týden otevřených dveří. Uskuteční se v termínu od 4. do 7. května. Rodiče s dětmi budou mít možnost zúčastnit se dopoledního nebo odpoledního programu lesní mateřské školky. „Bude možno také vyplnit přihlášku k docházce na příští školní rok, případně ještě i k docházce v tomto školním roce. Hájenka nabízí nejen celotýdenní docházku, ale dává možnost vyzkoušet si docházku i jen na dva nebo tři dny v týdnu," vysvětlila Koukalová.

V týdnu otevřených dveří bude sraz k dopolednímu programu každý den od 8.30 do 9 hodin na Hájence, kterou najdete na adrese Zborná 28, program potom probíhá v okolní přírodě. Na odpolední program je možné se přijít podívat od 14.30 do 16 hodin, kdy se program soustředí na přírodní zahradě Hájenky.

Hájenka v Jihlavě funguje již čtvrtým rokem. „Děti navštěvující Hájenku již také úspěšně nastoupily do první třídy a jejich připravenost na školu byla hodnocena velmi dobře. Rodiče dětí se zapojují do komunitních aktivit, organizují akce pro děti a rodiče, někteří rodiče z Hájenky stáli u zrodu montessori základní školy v Jihlavských terasách," přiblížila čtyřletou existenci Hájenky Koukalová.

Lidé okolo jihlavské lesní mateřské školy v minulých měsících s napětím sledovali schvalování nového zákona o dětských skupinách, který v důsledku mohl ohrozit fungování alternativních mateřinek. Dopadlo to pro ně dobře, nyní jim žádné problémy nehrozí. Poslanci totiž nakonec schválili novelu zákona o dětských skupinách, kde je zakotvena dobrovolná registrace. Kdyby však zákon zůstal v původní verzi s povinnou registrací do dětských skupin, lesní mateřské školy by byly zároveň povinné splnit podmínky dané ze zákona.

„Jednoduše řečeno, musely by například vnitřní prostory přizpůsobit požadovaným normám, zvětšit je a podobně. Pro mnohou školek by to bylo likvidační. Navíc tyto požadavky jdou naprosto proti filozofii lesních školek, my většinu času trávíme venku v přírodě," uzavřela Koukalová.

ZUZANA MUSILOVÁ