*10. listopadu 1874, Mysletice

+23. března 1968, Moravec

První řeholní sliby složil v Bratislavě v roce 1899. Po filosofii, kterou dokončil v roce 1902, si doplnil teologická studia v Innsbrucku. Pět let učil latinu, řečtinu a češtinu na Arcibiskupském gymnáziu v Praze - Bubenči. 8. prosince 1919 byla zřízena Československá viceprovincie řádu a Škarek se stal do roku 1925 jejím představeným. Po skončení úřadu se vrátil opět na arcibiskupské gymnázium. V roce 1929 se stal na čtyři roky provinciálem. Poté opět učil v Bubenči, později na Velehradě. V roce 1935 se stal rektorem koleje a magisterem noviců v Benešově u Prahy. Rektorem zůstal až do zabrání koleje nacisty v březnu 1942, kdy odešel na Svatý Hostýn a dále opět na Velehrad. Poté byl poslán do Želiva. Odtud se v roce 1951 přestěhoval do Moravce.

V jihlavské nemocnici mají mobilní buňku. U vchodu změří teplotu a vydezinfikuje ruce.
V jihlavské nemocnici mají mobilní buňku. Změří teplotu a vydezinfikuje ruce

Ve svém dlouhém řeholním životě dělal kromě profesorské činnosti snad všechno, co se dá. Byl dvakrát provinciálem. Byl magistrem noviců, instruktorem třetí probace. Byl na mnoha místech rektorem nebo superiorem. Byl výborným lidovým misionářem a exercitátorem. Byl to muž energický, plný přirozeného elánu, ale ještě víc nadpřirozeného ducha víry. Byl však také mužem kázně a poslušnosti. Byl opravdovým Božím darem a požehnáním pro českou provincii.

Zdroj: From Wikimedia Commons, the free media repository, autor Anonymous, Leopold Škarek (1874-1968).jpeg