Bylo úterní odpoledne 6. října 1992, když se už kolem patnácté hodiny vytvářel velmi početný dav lidí před tehdejším jihlavským hotelem Zlatá hvězda v dolní části Masarykova náměstí. Lidé očekávali příjezd dvou premiérů českého a slovenského. Závěrem deváté schůzky reprezentací, kterou tvořili zástupci Občanské demokratické strany (ODS) a Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS), bylo nakonec stvrzení rozpadu federace.

„Pokud slovenská strana totálně nezmění svůj přístup, který předváděla v posledních dnech, mám strach, že dojednat něco možné není," prohlásil po příjezdu před hotel Václav Klaus (ODS), té době premiér české vlády a také předseda ODS. Klaus těsně poté, co vystoupil z auta také prohlásil, že situace je dnes nepochybně vyhrocenější než před jinými jednáními.

To se projevilo i v davovém chování. Když totiž přijela česká delegace, lidé spontánně tleskali a hlasitými výkřiky české představitele povzbuzovali. Když ale dorazila delegace slovenská, vedená slovenským premiérem a současně předsedou HZDS Vladimírem Mečiarem, z davu se začalo ozývat pískání.

Delegace vedle předsedů české a slovenské vlády tvořili například také předsedové národních komor parlamentu, a to Milan Uhde za Česko a za Slovensko Ivan Gašparovič, který je dnes slovenským prezidentem. V delegacích pak byli také někteří ministři obou národních vlád a další straničtí zástupci obou v tehdejším Československu nejsilnějších stran, tedy ODS a HZDS.

„Nevím, v čem bychom měli slovenské straně ustupovat, když jí chybí elementární pravdomluvnost, slušnost a základní jednání, kterého je třeba mezi normálními lidmi," řekl ten den Klaus, ještě než začaly obě strany jednat.

Zbytečné pokusy

Už z předešlých jednání bylo zřejmé, že ODS nesouhlasí s představou HZDS o vytvoření nového státního útvaru pracovně označovaného za ekonomické a obranné společenství. Tehdejší mluvčí HZDS Bohuslav Géci prohlásil, že není pravda, že HZDS porušuje dohody. Ty prý neplní česká strana. „To je celý základní problém, který je nutné vyřešit jako první," řekl v úterý odpoledne, před jednáním delegací Géci.

Vyjednávání v hotelu Zlatá hvězda trvalo osm hodin, tedy až do pozdní noci. Čtyřiatřicet minut po půlnoci vydala Československá tisková kancelář (ČSTK) zprávu, která do světa vyslala sdělení o zpečetění osudu federace. „Československá federace zanikne k 1. lednu 1993. Potvrdily to reprezentace ODS a HZDS na úterní schůzce. Novináře o tom informoval krátce po půlnoci český premiér a předseda ODS Václav Klaus," zněl první odstavec oné zprávy.

„Obě strany se podle předsedy Klause dohodly na nerealističnosti a zbytečnosti pokusů o unii navržené na posledním zasedání Federálního shromáždění," zněla jedna z dalších zpráv, kterou té noci, už ve středu 7. října, vydala ČSTK.

Z jihlavských jednání také vyplynulo, že národní rady by měly v listopadu schválit dílčí dohody, které budou nutné ke vzájemné komunikaci obou už samostatných republik.