Za první čtvrtletí roku 2020 má sice kraj na účtech od státu téměř stejnou sumu jako o rok dříve, to však nekoresponduje s naplánovanými příjmy schváleného krajského rozpočtu, na které jsou nastaveny krajské výdaje.

Rozdíl mezi očekáváním a realitou vedení Kraje Vysočina v úterý 28. dubna mírně redukovalo seznamem navržených úspor. Jejich výše je nyní téměř 222 milionů korun. „Úspory kraj důsledně hledá pouze na svých kapitolách s tím, že se nepromítnou do provozních příspěvků krajských příspěvkových organizací,“ informoval po jednání Rady Kraje Vysočina náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Nepřehlédnutelný propad daňových příjmů Kraje Vysočina se odrazil v položkách připsaných na krajský účet v měsíci dubnu. S ohledem na aktuální ekonomickou situaci v Česku se dá předpokládat, že obdobný trend, tedy nižší výběr daní, bude pokračovat.

Rada kraje proto v úterý vzala na vědomí vyčíslení možných úspor ve výši zmíněných téměř 222 milionů korun. Podle Martina Kukly se v této částce promítnou téměř stamiliónové úspory investic na majetku, kterých kraj docílil využíváním elektronických aukcí při výběru stavebních firem.

V případě úspor bezmála devatenáct milionu korun na kapitole doprava byly zohledněny nižší náklady na letošní zimní údržbu. Téměř čtyři a půl milionu korun ušetří Kraj Vysočina na kapitole sociálních věcí, kde se kraj vzdal s ohledem na současnou situaci pořádání Letních dovádění a dalších prorodinných společenských aktivit.

Necelé čtyři miliony korun nebude ze schváleného rozpočtu čerpat ani krajský odbor školství, ušetří na zrušených školních soutěžích a dalších neuskutečněných aktivitách. Položka provozních výdajů samotného úřadu byla ponížena o tři miliony korun. Tvoří ji suma za zrušená školení a semináře a odložená plánovaná obměna vozového parku krajského úřadu.

Pokud jde o příspěvkové organizace, vedení Kraje Vysočina jim doporučilo konzultovat veškeré zatím nezazávazkované investiční výdaje hrazené z investičních příspěvků, respektive pečlivě zvažovat potřebnost veškerých výdajů.

„Nemožnost odhadnout vývoj letošních příjmů Kraje Vysočina bude pravděpodobně jistou komplikací při přípravách krajského rozpočtu na rok 2021. Obávám se, že nastavení předpokládaných příjmů, na které budeme moci postavit očekávané výdaje, bude tak trochu věštěním ze skleněné koule,“ poznamenal náměstek Martin Kukla.