Jaké výhodné dotace se dají v dnešní době získat? Máte nějaké tipy? Děkuji za ně předem. Ptala se čtenářka Martina Nosková

Pokud máte na mysli program Zelená úsporám, jsou to tyto oblasti: 1.Úspora energie na vytápění (zateplení domů, výměna oken), 2.Nový výstavba v pasivním energetickém standartu, 3.Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody (tepelná čerpadla, solární zařízení a ekologické kotle na biomasu) a za 4.Dotační bonus pro vybrané kombinace opatření.

Kde se v Jihlavě žádá o dotace? A co si má člověk přinést s sebou za dokumenty? Jaký postup doporučujete? Ptal se Jiří Horák

Před realizací je potřeba žádost s krycím listem, výpis z katastru nemovitostí a projektová dokumentace s odborným posudkem. Při žádosti o dotace po realizaci je třeba k předešlému doložit ještě faktury, nebo jiné doklady o zaplacení (třeba výpis z účtu), a také povolení k užívání nebo předávací protokoly (předání díla). V současnosti si na adrese Havlíčkova 111 v Jihlavě můžete vyzvednout žádost, avšak nemůžete vyplnit krycí list, protože ještě není zveřejněn seznam povolených technologií a výrobků. Tento seznam bude zveřejněn koncem května nebo začátkem června. Bližší informace Vám také podáme v jihlavském Ekoinfocentru (www.ekoinfo.ecn.cz) nebo v pobočce SFŽP v Havlíčkově ulici.

Dotace na zateplení domů jsou pěkná věc, ale málokdo na ně dosáhne, protože lidé nemají peníze na zaplacení požadovaných úprav domů. Dotace jsou prakticky jen pro bohaté, rodina s menšími příjmy nemá šanci… Napsala Marie Tomková

Dobrý den, od 1.června budou připraveny smlouvy s bankami o výhodných půjčkách pro tyto dotace. Jak konkrétně budou půjčky vypadat, ale v tuto chvíli nevíme. Tak jako dnes lze vyplnit formulář na pobočce Státního fondu životního prostředí (SFŽP) (např. v Jihlavě v ulici Havlíčkova 111), tak v budoucnu bude možné i u těchto bank vyplnit formulář žádosti o dotace. Zateplení můžete udělat jenom částečné a získat dotaci na částečné zateplení a třeba za dva roky pokračovat v zateplování a ze SFŽP Vám bude doplacená částka na komplexní zateplení. Čili si lze zateplování rozdělit na dvě části, po realizace druhé etapy budou doplaceny dotace i na první část, protože na komplexní zateplení jsou vyšší dotace.

Když bych chtěl zateplovat jenom jednu stranu domu, můžu na to získat dotaci? Jak vysokou? Děkuji předem za odpověď.Pavel Haber

Na jednu stranu domu dotaci nelze dostat, dotace se dává na nejméně tři opatření, pokud jenom zateplujete dům, vybíráte z těchto: 1.Zateplení stěn, 2. zateplení stropu nebo střechy, 3. zateplení podlah, 4. výměna oken a za 5. instalace systému nuceného větrání (tzv. rekuperace). Anebo pokud vyměnujete kotel, stačí k němu dvě z těchto opatření. Část zatepleného domu se dá spojit s dalšími uvedenými opatřeními v žádosti o dotace. Minimální úspora energií na vytápění musí vyjít na 20%.Maximální spotřeba energií musí být 70kWh za rok.

Jaký kotel nebo typ vytápění byste doporučovala pro rodinný domek při současných dotacích? Ptal se čtenář Aleš

Seznam kotlů, na které lze žádat dotace, bude uveden v seznamu výrobků na www.zelenausporam.cz . V současnosti je stále ještě doplňován a zveřejněn bude do měsíce. V podstatě jsou to kotle s vysokou účinností spalování, určitě tam patří kotle na dřevo nebo peletky či štěpky se zplyňováním, jedná se o dvoustupňové spalování.

Na vesnicích se stále používají tzv. kořenové čistírny odpadních vod. jak fungují, jakou mají účinnost a do jaké míry mohou nahradit moderní čistírny odpadních vod? Richard Jelínek

Kořenové čistírny se využívají u rodinných domů, chat, dokonce i pro celé vesnice. Nejbližší obecní kořenová čistírna je v okrese Pelhřimov, v Benešově u Kamenice nad Lipou. V zahraničí se staví již od 60.let 20.století, moderní kořenové čistírny mohou klasické čistírny v plné míře nahradit, pokud se nejedná o odpad z chemických závodů.

Fungují na principu anaerobního čištění, jehož základem jsou bakterie, pro něž se snažíme vytvořit co největší plochu štěrkem a kořeny rostlin. Například odpadní vody z rodinného domu se usazují v septiku, z něj přepadem vtékají do horní části kořenové čistírny vyložené štěrkem a osázené rostlinami.

Kořenová čistírna je oddělená nepropustnou izolací podobně jako třeba umělá zahradní jezírka. Čím hrubší je štěrk, tím více bakterií je na povrchu kamenů, tím účinnější je čištění. Z rostlin je nejvýznamější rákos, ten má čistící bakterie na kořenech. Ale i ostatní bahenní rostliny mají čistící schopnosti. Protože se jedná o anareobní proces tak kořenová čistička nezapáchá, a ani se v ní nemnoží komáři, protože neexistuje stojatá voda. Povrch je tvořen souvislým zeleným porostem čistících rostlin ve štěrku. Přefiltrovaná voda odtéká spodní částí čistírny (pohyblivou rourou, s níž jde regulovat výši hladiny).

Údržba je omezena na jarní seříznutí suchých stvolů a zhruba jednou za deset let pročištění štěrkového lože výměnou anebo vypletím. Proto jsou kořenové čistírny desetkrát levnější než klasické čistírny. Nevyžadují energii na provoz, obecní kořenová čistička požaduje pouze jednoho člověka na občasnou údržbu.

Chtěla bych se podívat na Jihlavsku na nějaký nízkoenergetický domek. Kde nějaké stojí? A kde případně sídlí vaše Ekoinfocentrum a jak máte otevřeno? Vlaďka z Jihlavy

Ekoinfocentrum sídlí v Brněnské ulici 20 v Jihlavě, každou středu je otevřená poradna od 13. do 17 hodiny. Protože v současné době tato aktivita není placená z žádného projektu, proto jsem někdy k zastižení jenom na telefonu (721 862 692) . Každé pondělí jsem mívali odborné poradenství (dotace na zateplení a pasivní a nízkoenergetické domy), v současnosti je na tohoto odborného poradce vyvěšen na webu telefon. Připravujeme další projekt na poradenství a ve chvíli, kdy se nám podaří na něj získat peníze, budou poradci v pravidelných časech v Ekoinfocentru dostupní. V případě zájmu o navštívení nízkoenergetických domků mě prosím kontaktujte na adrese: ekoinfo@centrum.cz Nejbližší nízkoenergetický dům je přímo v Jihlavě.