„Měříme například množství ozonu, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého v ovzduší. Pak sledujeme prašnost, teplotu, tlak a směr větru,“ vyjmenoval technik brněnského zdravotního ústavu Kamil Pavlas. Naměřené hodnoty zatím nebyly nijak alarmující.