Pod vedením školitele a vedoucího centra primáře Petera Mojžiše absolvovali první účastníci kurz v indikaci, diagnostice a implantaci multifokálních a torických NOČ.

„Vesměs všichni účastníci kurzu, je jich asi pět nebo šest, jsou zkušení primáři očních oddělení, kteří mají za sebou již množství uskutečněných operací, nejde o v uvozovkách řadové lékaře nebo čerstvé absolventy lékařské fakulty. Primář Peter Mojžiš, který operace provádí, se s touto technologií poprvé seznámil v Německu a rozhodl se ji provádět i u nás,“ přiblížila pro Deník mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

I pro lékaře z ciziny

Školicí centrum v Nemocnici Havlíčkův Brod bude sloužit lékařům z celé republiky i ze zahraničí, aby se naučili správně indikovat a implantovat tyto speciální čočky. Pak bude tato pokroková technologie dostupná pacientům v celé republice.
Na očním oddělení havlíčkobrodské nemocnice v roce 2008 úspěšně provedli 1356 operací katarakt (šedého zákalu), což představuje nejvyšší počet operací tohoto typu v rámci kraje Vysočina.

„Od dubna 2008 jsme jako první a dosud jediné oční oddělení začali nabízet našim pacientům i náročnější operace sklivce a sítnice neboli takzvané vitrektomie, které jsou doménou klinických pracovišť, jako je Praha, Brno, Hradec Králové.

Jsme tak v současné době jediné pracoviště na Vysočině, které se zabývá operativou předního i zadního očního segmentu,“ prozradil primář očního oddělení havlíčkobrodské nemocnice Peter Mojžiš.

Brodské oční oddělení jako první pracoviště v ČR provedlo implantaci multifokální torické čočky, kterou lze korigovat vidění do dálky, do blízka i peroperační astigmatismus.

Podle mluvčí Černo je jednou z výhod takové operace, že speciální čočka je uzpůsobena potřebám přímo pro konkrétního pacienta. Účast lékařských odborníků ve školicím centru je ale omezena počtem místa na operačním sále.

Firma Carl Zeiss je již přes 160 let vedoucím světovým výrobcem specializovaným na přesnou optiku, mechaniku a a zdravotnickou techniku. Zvláště v oblasti oftalmologie nabízí firma kompletní sortiment přístrojů pro diagnostiku a léčbu.

Vidět svět bez brýlí

Nitrooční čočky se již několik desítek let používají při operacích šedého zákalu jako náhrada vlastní zakalené čočky.
Moderní metody a technika umožňují rozbít původní čočku ultrazvukem, odsát ji z oka a nahradit umělou.

V posledních letech rychlý technologický pokrok umožnil zpřesnit, zrychlit a usnadnit celý operační postup tak, že pro pacienta nepředstavuje významnější zátěž a přináší vynikající výsledky.

V posledních letech se výměna čočky začíná používat i u pacientů, kterým je třeba korigovat významné oční vady – krátkozrakost, dalekozrakost, ale i astigmatismus. Kolekce multifokálních a torických NOČ umožňuje dnes upravit oční vadu většině pacientů a zbavit je nutnosti nosit brýle.