Ve Dvorcích přišlo svůj názor kurně vyjádřit sto deset ze sto padesáti voličů. „Proti úložišti vblízkosti naší obce bylo sto pět hlasujících. Opačný názor vyjádřilo pět místních obyvatel,“ uvedl starosta Dvorců Otomír Klubal. Nesouhlas splánovaným úložištěm vyjádřili vpetici imístní majiteléchat.

„Vysokou účast ivýsledek jsme předpokládali už dopředu. Nyní podnikneme další kroky proti plánované výstavbě úložiště vrámci regionu,“ dodal první muž Dvorců.

Stejným směrem se hodlá vydat iHubenov, kde byl výsledek referenda ještě jasnější. „Ze sto patnácti voličů jich nakonec dorazilo pětadevadesát. Jenom jediný hlasující by stavbu úložiště podporoval, ostatní se postavili proti,“ řekl starosta obce LiborBarák.

„Kurně chodily všechny věkové skupiny bez výjimky.Část místních obyvatel přišla hlasovat ráno a dopoledne, další část vodpoledních hodinách,“ doplnila místopředsedkyně komise vHubencově Ilona Paulová.

Do urny vhodila lístek iobyvatelka Hubenova Ivana Veselá. „Hlasovala jsem proti úložišti. Myslím si, že by se tu jeho výstavbou zničila místní příroda. Také si nemyslím, že by stavba tohoto charakteru byla úplně bezpečná, jak tvrdí její zastánci. To, jaký bude mít opravdový dopad na krajinu ví jenom několik zasvěcených lidí,“míní.

Mezi další negativa, kterých se představitelé obcí bojí, jsou například zvýšení prašnosti a poškození zdrojů pitnévody.

„Po uložení vyhořelého paliva zjaderné elektrárny Dukovany a dvou bloků Temelína by navíc bylo potřeba zpodzemí vydolovat tolik kamene, že by na ploše ovelikosti dvou fotbalových hřišť vyrostla hora vysoká 300metrů,“ pře časem doplnil Čestmír Vitner zobčanského sdružení Bezjaderná Vysočina.