Vyšší bezpečnosti v Tolstého ulici mezi Horáckou arénou a Vysokou školou polytechnickou bude dosaženo pomocí zklidnění dopravy. Nejnovější plány na vybudování zvýšených prahů a zúžení silnice jen na dva pruhy však vyvolaly mezi veřejností vlnu kritiky.

Řidiči jezdící po Tolstého ulici musí počítat s tím, že je mírně zdrží výjezd těžké techniky ze staveniště Horácké multifunkční arény.
Zdržení v Jihlavě: z Tolstého ulice vyjíždí technika ze staveniště Horácké arény

Řidiči, kteří místem projíždějí, se obávají dlouhých kolon. „V čem bude silnice bezpečnější, když se zruší jeden jízdní pruh a sníží se tak průjezd vozidel křižovatkou? Opravdu, na co se v dopravě sáhne, je jen a jen horší,“ kritizoval například Marek Řezáč. Obává se, že po úpravách ulice budou kolony aut až k DKO, což je téměř půl kilometru daleko. Zpoždění pak ovlivní také linky MHD, aktuálně po Tolstého ulici jezdí trolejbusy B, C, F a H.

Radní pro oblast dopravy David Beke připomněl, že se jedná o řešení schválené již před několika lety. Souvisí s výstavbou Horácké multifunkční arény, mezi halou a vysokou školou by měl být kultivovaný a důstojný veřejný prostor odpovídající významu obou budov. „Není to nic nového, jen se nám teď podařilo zacílit na dotační program, kde můžeme získat finanční příspěvek na investici do veřejného prostoru a tím snížit náklady na celkovou stavbu,“ uvedl radní.

Řidiči jezdící po Tolstého ulici musí počítat s tím, že je mírně zdrží výjezd těžké techniky ze staveniště Horácké multifunkční arény.
Zdržení v Jihlavě: z Tolstého ulice vyjíždí technika ze staveniště Horácké arény

Součástí plánů je, že lokalita bude zklidněná, silnice bude ve výšce chodníku a u školy přibude stromořadí, chodníky se rozšíří, naopak zmizí odbočovací pruh doprava. Do budoucna má být v lokalitě také snížená rychlost. Změny se má dočkat i vjezd do Mahlerovy ulice.

Kolon se přitom David Beke nebojí. „Bývalo to tak i předtím a myslím si, že lidé si zvyknou, budou více jezdit jinými ulicemi, navíc jde o přechodné řešení na finální stav,“ připomněl radní.

Výhledově by pak mohlo dojít k výraznému uzavření prostoru mezi Horáckou arénou a vysokou školou, mohli by tam jen pěší, cyklisté a MHD. K tomu ale dojde nejdříve po vybudování paralelní cesty od kruhového objezdu „u Rozkvětu“ kolem městského nádraží až na Jiráskovu ulici.

Tato silnice bude podle radního schopná stáhnout až dvacet tisíc aut denně z Tolstého a Fritzovy ulice. „Nyní se udělá stavební příprava, aby to v budoucnu šlo realizovat,“ naznačil Beke.

Video: v Tolstého ulici se má zvýšit bezpečnost pro chodce i řidiče.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Plány na zklidnění Tolstého ulice vítá náměstek primátora pro městskou památkovou rezervaci Martin Laštovička. „Bude vynikající, když se Tolstého ulice zklidní. Ústí do ní ulice z devatenáctého století, kterých tady moc nemáme a mohly by se z nich stát výstavní bulváry,“ řekl náměstek. Ani on se nebojí nekonečných kolon. Aut ve městě podle něj bude výrazné méně už ve chvíli, kdy bude dokončený obchvat města.