Třináct programových cílů zůstalo, jen osm až devět jednotlivých bodů se po diskuzi zredukovalo na pět, v jednom případě na šest. „Ke každému tomuto cíli byla pracovní skupina, která čítala osm až deset lidí napříč celou koalicí,“ prozradil další náměstek Vít Zeman (Žijeme Jihlavou). „Nyní máme necelé čtyři roky na to, abychom programové prohlášení uvedli do života,“ dodala primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

Velkým tématem setkání s vedením města byla městská památková rezervace v Jihlavě. „Zaostává co do oprav a regenerace,“ podotkl uvolněný zastupitel Martin Laštovička (KDU-ČSL), který má tuto oblast v gesci.

„Navazujeme na architektonickou soutěž na regeneraci náměstí a okolních domů. Také se rozbíhá významný projekt jihlavských historických domů. Od tohoto projektu si slibujeme, že začne koncepčně řešit městskou památkovou rezervaci jako celek,“ řekl Laštovička.

V diskuzi zaznělo, že dnes na jihlavském náměstí chybí život. Laštovička vidí důvody hned v několika historických momentech. „Centrum města Jihlavy bylo velmi poškozeno v osmdesátých letech minulého století. A to nejen vybouráním kreclu, ale vybouráním celé historické, někdejší židovské, čtvrti. Při bourání nebyl ošetřen ani hradní systém, kde se zaváděl obchvat města,“ vzpomněl zastupitel a označil tyto zásahy za katastrofu, která se po revoluci již nenapravila.

„Centrum dále poškodilo postavení City Parku, který vylidnil náměstí z hlediska obchodů. Stojíme před velmi těžkou úlohou vrátit život do centra starého starého královského města. To město hledá svoji tvář, která je ukrytá a my jí chceme nalézt,“ uvedl.

Ruku v ruce s regenerací města jde také rozvoj cestovního ruchu, který podle primátorky potřebuje podpořit. „Neumíme se pochlubit tím, co v Jihlavě máme a není to jen ZOO, brána a podzemí. Máme Duklu, máme pivovarnictví. Neumíme lidem ukázat, v čem je naše město silné,“ připomněla Koubová.

Magistrát města Jihlavy.
On-line: Setkání s primátorkou Jihlavy Karolínou Koubovou

Za tímto cílem vznikne cestovní destinační agentura, která posílí značku regionu. Zvýšený zájem ze strany turistů přinese peníze a Jihlavané budou na své město více hrdí.

Velký potenciál přitom skýtá Stříbrné údolí, tedy lokalita, kde se v minulosti těžilo stříbro. „Je to údolí řeky, kam chodí velké množství lidí, ale jednotlivé turistické cíle nejsou nijak propojeny,“ poznamenal Petr Laštovička. Pro další rozvoj města pak bude strategická budova Modety, kterou předchozí zastupitelstvo města koupilo.

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Václav Báča pak poznamenal, že z Vysočiny odchází mladí vzdělaní lidé. Podle primátorky je problém v tom, že odejdou na vysokou školu a pak už ve městě, kde studovali, zůstávají. „Jihlava zatím nedisponuje dostatkem pracovních míst pro vysokoškoláky,“ uznala hlava Jihlavy.

Dalším podstatným faktorem potom je kvalita života. „Mladí lidé se sem nebudou vracet, dokud pro ně město nebude sexy,“ uvědomuje si Koubová.

Zeman však nevidí situaci nijak dramaticky. „Problémy, jaké má Jihlava, má i stovka dalších měst v Evropě. Vytvoříme krásné město, ale to nemusí stačit. Mladí lidé nemají k městu dnes vztah,“ je přesvědčen.

Zajímavou myšlenkou tak je vybudování městského sadu. „Bude to místo, kde bychom rádi vytvořili prostor pro sto až dvě stě ovocných stromů. Tam přijdou obyvatelé města s košíkem a budou si smět za symbolický poplatek natrhat plody. Děti si tam budou hrát na prolézačkách, lézt po stromech. Bude to přírodní prostředí, které nemusí splňovat normy EU,“ vysvětlil Zeman. Jihlava má vytipované tři lokality, kde by mohly stromy růst.

Ilustrační foto
Nejdřív jí nadával, pak jí vzal mobil

Rozkol v koalici však vyvolala otázka spalovny. „Pokud nebudeme mít spalovnu v katastru města Jihlavy, bude to naše občany stát velké peníze. Myslím, že by spalovna na území města měla vzniknout, otázka je kde a kdy začít stavbu,“ prohlásil Petr Laštovička.

Jiný názor však má Zeman, v jehož gesci je životní prostředí. Upozornil, že termín zákazu skládkování se posouvá z roku 2024 na 2030. „Kapacitu, abychom mohli odpad ukládat, máme dostatečnou,“ uvedl. „Stále jsme na začátku a stále nepadlo rozhodnutí, kterým směrem se vydat,“ uvedla vše na pravou míru Koubová s tím, že v Jihlavě se velmi dobře třídí odpady, ale přesto existuje horní hranice třídění, kterou nelze překročit.

Řeč se stočila i na Horácký zimní stadion. Vedení Jihlavy oznámilo, že cílem pro toto volební období je dospět k architektonické soutěži a získat stavební povolení. Vše další včetně finanční spoluúčasti kraje, státu či jiného investora je aktuálně ve fázi řešení.

Město ale plánuje investovat i v jiných oblastech. „Aby na úkor zimního stadionu byly pozastaveny ostatní investice je pro mě nepřijatelné,“ řekla však rezolutně primátorka.

Vedení města prezentovalo programové prohlášení u příležitosti setkání s primátorkou, které organizoval Deník.