Nižší ceny vodného a stočného, a hlavně možnost hospodaření s vlastním majetkem. To všechno si Jihlava slibuje od ukončení členství ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK), ke kterému definitivně dojde na konci roku. Jihlava oznámila odchod ze svazku již v roce 2009.

Nyní Jihlavu čeká majetkové vypořádání se SVAKem. Do té doby budou Jihlavané platit vodné a stočné, které se po Novém roce navýší z 66,71 na 71,34 koruny za kubík, v tom ale ještě není započítaná DPH. Zatím v Jihlavě zůstane také stejný provozovatel vodohospodářské sítě jako doposud – Vodárenská akciová společnost. Zároveň ale bylo vypsáno koncesní řízení na nového provozovatele této sítě. Lidé se nemusí bát, že by zůstali bez vody.

„Dokud Jihlava nebude mít vydaný majetek od svazku, musí tuto novou cenu respektovat. Čím dříve se podaří majetek převést, tím dříve bude o výši ceny rozhodovat sama. Po převzetí vodohospodářské struktury bude město usilovat o snížení ceny minimálně na úroveň roku 2012," vyjádřil se primátor Jaroslav Vymazal. Jihlava usiluje o vystoupení ze svazku od roku 2009. Od tohoto kroku si slibuje i to, že konečně začne s neodkladnou rekonstrukcí kanalizace a vodovodů.

Majetkové vypořádání se SVAKem bude trvat několik měsíců. Jihlava má ve SVAKu majetek v hodnotě asi dvou miliard korun. Od ledna bude mít nově nárok na podíl z nájemného ve výši asi 50 milionů korun ročně.

„Vystoupení Jihlavy ze SVAKu, je krok, který na naše fungování nebude mít zásadní vliv. Sice přijdeme o polovinu našeho majetku, ale i nadále budeme spravovat 32 obcí. S Jihlavou při jednáních nakonec došlo k vzájemnému konsensu," řekl tajemník SVAKu Miloslav Šmíd.

ZUZANA MUSILOVÁ