Při výběru názvu se vycházelo z návrhů, která zasílali občané města. „Tento název přišel od veřejnosti několikrát,“ informoval primátorka města Karolína Koubová.

Zpravodaj by měl začít vycházet v lednu 2020 a měl by putovat do schránek jedenáctkrát za rok. Nyní město hledá firmy, která zajísti tisk a roznášku zpravodaje.