„Zimní údržba bude spočívat v zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací," upřesnil mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. K posypu se smí používat písek nebo kamenná drť. Naopak mezi zakázané druhy posypů patří popel, škvára, domovní odpad a jiné hmoty znečišťující komunikace nebo ovzduší.

Zimní údržba se týká místních komunikací I. až IV. třídy ve vlastnictví město Jihlavy, a to podle schváleného pořadí důležitosti.

„Místní komunikace I. třídy se odklízí do 4 hodin poté, co přestane sněžit nebo se vytvoří námraza," přiblížil přesné časy odklízení následků kalamit Málek. Komunikace II. třídy potom musí být uklizené do 8 hodin a silnice nižších tříd nejpozději do 48 hodin.

SMJ udržují přibližně pět set kilometrů místních komunikací včetně chodníků. „Pracovníci budou zajišťovat také ruční čištění schodišť, přechodů pro chodce a ostatních ploch," vysvětlil mluvčí SMJ. Na tuto práci nastoupí až čtyři desítky lidí.

Úklidová a posypová činnost spočívá v mechanickém odklízení sněhu, v posypu chemickými rozmrazovacími látkami, v posypu zdrsňovacími materiály a v odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů. SMJ má připraveno na posyp 1500 tun soli, 300 tun písku a 250 tun drti.

Po Jihlavě bylo rozmístěno už 130 kusů plastových kontejnerů k uskladnění materiálu na ruční posyp. Radnice vyčlenila na zimní údržbu místních komunikací prozatím 16 milionů korun.