Zastupitelé chtěli název v podobném duchu jako mají okolní ulice, tedy dle spisovatelů z přelomu devatenáctého a dvacátého století, kteří měli vztah k Vysočině. „Mezi návrhy byl proto například Josef Svatopluk Machar, Karel Hlaváček nebo Rudolf Těsnohlídek,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.

Popel pacovského rodáka Antonína Sovy zůstal ve městě, kde básník přišel na svět a odkud z něj i odešel.
S Antonínem Sovou míříme z rodného Pacova do Lukavce

Pracovní skupina pro pojmenování ulic nakonec navrhla a zastupitelstvo schválilo název po básníkovi České moderny Antonínu Sovovi, který byl narozen a pochován v nedalekém Pacově.