Z hamburského ateliéru Jana Koblasy dopravili zástupci radnice například třetinový model sochy Gustava Mahlera a bronzovou studii Mahlerovy hlavy.

„Mistr Koblasa dále na Jihlavu bezplatně převedl vlastnické právo na šestnáct kusů A3 listů s fotografiemi a kresbami, na nichž je zachycen postup zrodu parku i samotného pomníku Gustava Mahlera. Získali jsme také asi čtyřiceticentimetrový sádrový model figury Gustava Mahlera, sádrovou studii portrétu Gustava Mahlera v lehce nadživotní velikosti a tři styrodurové modely soch ptáků asi ve třetinové velikosti," uvedl náměstek primátora pro oblast kultury Milan Kolář.

Artefakty budou v příštím roce vystaveny v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě. „Modely a skici jsou dokumentem, popisem cesty, kterou autor prošel při práci na uměleckých dílech pro Park Gustava Mahlera. Pro Jihlavu je čest, že tyto výtvory z dílny této skutečně světové osobnosti může mít," dodal Milan Kolář.

Jan Koblasa je významný český sochař, malíř a grafik, autor mnoha filozofických esejů, scénograf, básník, hudebník, byl vedoucím katedry umění v Kielu. V roce 2002 bylo Janu Kolbasovi uděleno státní vyznamenání 1. stupně Medaile Za zásluhy prezidentem Václavem Havlem.

Jeho dílo je známo po celém světě, je zastoupen v mnoha významných sbírkách a galeriích po Evropě, Asii, Americe i v Africe. Jan Koblasa žije a tvoří v Hamburku.

Modely soch ptáků se nacházejí v Dobřichovicích u sochaře Jaroslava Řehny, který byl spolupracovníkem Jana Koblasy – vytvořil dle mistrova návrhu tři sochy ptáků a tři kamenné ryby. Modely plastik přenechal autor městu za cenu materiálu.