Největší projekt v historii jihlavské zoo má značné problémy s financováním. Jde o projekt Zoo pěti kontinentů, který už několik let mění tvář jihlavské zoologické zahrady. Šest nových pavilonů má postupně poskytnout domov zvířatům z různých kontinentů.

„U projektu statutárního města Jihlavy Zoo pěti kontinentů jsme vydali rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně ve výši zhruba 45,4 milionu korun," sdělila mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti (ROP) Jihovýchod Kateřina Dobešová. První velká chyba se stala před několika lety ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

Statutární město Jihlava stanovilo jako jeden z kvalifikačních předpokladů účasti autorizaci v oboru Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a zároveň v oboru Autorizovaný architekt. Souběh obou autorizací však pro veřejnou zakázku Zoo pěti kontinentů nebyl podle názoru kontrolních orgánů přiměřený.

Podle názoru auditu Ministerstva financí byl porušen zákaz diskriminace. Pro nedoložení obou autorizací bylo vyloučeno pět nabídek. Jedna z vyloučených nabídek obsahovala nižší nabídkovou cenu než vítězná nabídka vybraného uchazeče. Řídící orgán ROP Jihovýchod stanovil za toto pochybení korekci ve výši deseti procent. Korekce byla uplatněna před proplacením dotace.

Auditorský tým Ministerstva financí s uplatněním korekce souhlasil. Při vypořádání námitek města Jihlavy k výsledkům kontroly ROP Jihovýchod ještě upozornil Jihlavu, že kontrolou předložené dokumentace nepřebírá úřad ROP Jihovýchod odpovědnost Jihlavy jako zadavatele za správný průběh výběrového řízení.

Kontrola výběrového řízení na zhotovitele projektu Zoo pěti kontinentů našla také například pochybení v zadávací dokumentaci. Konkrétně šlo o nepřípustné uvedení konkrétních názvů některých výrobků (Porotherm, Orstrop, Hostalen). Za toto pochybení byla městu udělena korekce způsobilých výdajů ve výši 0,75 procenta. V řeči peněz jde o sankci ve výši asi tři čtvrtě milionu korun.

Vraťte dotaci!

Na konci září rozhodl ROP Jihovýchod o povinnosti Jihlavy odvodu celé dosud vyplacené dotace ve výši 45 433 297 korun za porušení finanční kázně u projektu Zoo pěti kontinentů. Jihlava může požádat o prominutí nebo částečné prominutí z důvodů hodných zvláštního zřetele. „Statutární město Jihlava podalo odvolání, které jsme postoupili odvolacímu orgánu, kterým je v tomto případě Ministerstvo financí, odbor 12. Stejně jako Jihlava čekáme, jak odvolání dopadne, výsledek nelze předpovídat," uvedla mluvčí Kateřina Dobešová.

„Město Jihlava se cítí rozhodnutím řídícího výboru ROP Jihovýchod poškozeno," sdělil náměstek primátora Jaroslav Vymazal (ODS). Projekt Zoo pěti kontinentů už začal zajímat i opozici. „Zatím není jasné, zda problém je na straně města nebo dodavatelské firmy. Počítám, že po ustavení Kontrolního výboru zastupitelstva se na to jako opozice podíváme," uvedl zastupitel za ANO Radek Popelka.

V současné době není žádným vnitřním předpisem ani směrnicí města stanoven postup schvalování a kompetencí pro případ odvolání proti rozhodnutí. Odbor rozvoje města o veškerých úkonech informoval primátora Jaroslava Vymazala. Informaci o porušení rozpočtové kázně dostala i rada města na posledním zasedání funkčního období 2010 až 2014.

Možnost úplného odpuštění sankce za prohřešky ve výběrovém řízení Zoo pěti kontinentů je ale zřejmě malá. „Maximálně by asi bylo možné zmírnit sankce a penále. Nevyužité peníze z Bruselu se musí vrátit do Bruselu," sdělila jihlavská zastupitelka a poradkyně ministra financí Jana Mayerová (ANO).

MIROSLAV MAREŠ