„Momentálně se v místě výstavby budoucí okružní křižovatky pracuje na rozšíření a úpravě silničního tělesa jízdního pásu silnice I/38 ve směru na Jihlavu. Zde probíhá zkvalitnění zemní pláně, instalují se drenáže a buduje nový, kompletní systém odvodnění,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý. Připravuje se budování ostrůvků prstence navržené okružní křižovatky, dále také výstavba obrubníků a pokládka štěrkodrtě.

Od 1. do 15. července plánuje ŘSD v místě stavby na silnici I/38 kyvadlový provoz řízený semafory. V tomto termíny budou semafory na přilehlé křižovatce Tři věžičky naopak vypnuty. „Od 15. července dojde k úplné uzavírce EXIT 112, včetně nájezdové rampy na dálnici D1 směr Praha. Tato uzavírka zůstane v platnosti až do zprovoznění stavby. Vozidla budou moci náhradou využít EXIT 119 Velký Beranov či EXIT 104 Větrný Jeníkov.

Realizovaný projekt řeší přestavbu stávající stykové křižovatky silnice I/38 a větve mimoúrovňové křižovatky (MÚK) dálnice D1 na okružní křižovatku (OK). Silnice I. tří­dy č. 38 prochází v místě stavby ve směru sever – jih a tvoří hlavní propojení měst Havlíčkův Brod - Jihlava a jejich připojení na dálnici D1 (EXIT 112).

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl hovoří o změnách pro řidiče na stavbě křižovatky v Jihlavě v Pávově pod Exitem 112. | Video: se souhlasem ŘSD

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Smluvně se zavázala dílo provést za 58,29 mil. Kč bez DPH. Uvést přestavěnou křižovatku do provozu bychom chtěli v průběhu října.

Jak se místem jezdí nyní? Doprava je v současné době místem prací vedena v režimu 1+1 zúžené jízdní pruhy a rychlostí sníženou na maximálně padesát kilometrů v hodině. Na dálnici D1 ve směru od Brna na Prahu je uzavřena v EXIT 112 sjezdová větev směr Jihlava a Havlíčkův Brod, zatímco nájezdová rampa směr Praha zůstává otevřena s tím, že vozidla mířící od Havlíčkova Brodu ve směru na Prahu nemohou ve stávající křižovatce odbočit vlevo, ale musejí podjet dálnici, najet v EXIT 112 směr Brno a ihned poté z dálnice D1 sjet směr Havlíčkův Brod, podjet dálniční most a odtud najet po otevřené rampě směr Praha.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Co roste v Aventinu na začátku Jihlavy. Bude to nový fastfood?

Nový obchodní řetězec McDonald´s roste v nákupním centru Aventin v Jihlavě. | Video: Deník/Martin Singr