„Sochy nesly ještě na začátku letošního léta stopy mikrovegetace a bylo na nich velké množství trhlin a prasklin,“ vysvětlil důvod oprav soch mluvčí jihlavského magistrátu Martin Kukla. „Soubor soch utržil masivní poškození během jejich umístění ve Smetanových sadech, kdy se na nich podepsali vandalové. Po několika opravách v letech 1972 a 1989 a doposud posledním restaurátorském zásahu v roce 1996 bylo potřeba přistoupit ke kompletnímu restaurování pěti z původních šesti soch,“ doplnil Ondřej Stránský z městského odboru správy realit.

Obnovu prováděl akademický sochař a restaurátor Otakar Marcin spolu s akademickým sochařem Vojtěchem Míčou. Oprava každé sochy vyšla zhruba na osmdesát tisíc korun. Dotace od hejtmanství činila 208 tisíc. „Nejvíce zasaženy byly sochy Jaro a Zima, kde navíc došlo k praskání povrchu kamene a jeho sypání,“ prozradil Kukla.

Sochy Václava Prchala z přelomu osmnáctého a devatenáctého století byly původně výzdobou lipové aleje v jihlavské části Pávov, již šedesát let jsou rovněž zapsány na Státním seznamu nemovitých kulturních památek.