Motorové pily a sekyry se možná nyní slyšíte ozývat se z jihlavských ulic. Zima je totiž obdobím vegetačního klidu a také zároveň časem pro provedení potřebného kácení a pěstebních probírek stromů a keřů nejen ve městě.

Od ledna do března se proto jihlavský magistrát bude starat o jihlavskou zeleň. „Bude probíhat kácení postupně 
na několika místech ve městě. V místech, kde je to z prostorových důvodů možné, budou realizovány náhradní výsadby," vyjádřil se mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. „Stromy ke kácení se vybírají na základě vlastních šetření úřadu, na základě výstupů z inventarizace zeleně nebo na základě podnětů veřejnosti," dodal Tulis.

Jenže právě podněty od veřejnosti někdy nemusejí být úplně pozitivní. Příkladem je vzájemný spor obyvatel jihlavské části Helenín. V červnu při bouřce na jeden z domů v novější zástavbě Helenína spadl strom. Kvůli tomu si obyvatelé ulice, ve které k pádu stromu došlo, přáli, aby byly stromy v aleji sousedící 
s domy pokáceny.

To se tak na základě posudku stalo. Jenže to se zase nelíbí druhé skupině obyvatel Helenína, především starousedlíkům. Pokud má ale město obecně znaleckým posudkem určeno, že v určité lokalitě jsou stromy, které mají být pokáceny, a neučiní tak, nese plnou zodpovědnost za veškeré škody. „Město, stejně jako každý vlastník stromu, musí mít podle zákona vyřízené povolení ke kácení dřevin od orgánu ochrany přírody u stromů s obvodem větším než osmdesát centimetrů ve výšce 130 centimetrů," informoval o kácení mluvčí jihlavského magistrátu Tulis.