Zástupci Jihlavy už čtyři měsíce jednají o nové hale, dle nejnovějších informací už se setkali se svými protějšky z hejtmanství. „Zatím se neřeší finance v konkrétní rovině, bavíme se spíše o morální podpoře projektu,“ vysvětlil radní David Beke (ODS), který vede pracovní skupinu řešící přestavbu.

Tato skupina už má mimo jiné k dispozici výsledky průzkumů. V lokalitě se sčítala doprava a dělaly se také dva hydrogeologické vrty do hloubky třinácti metrů. Dopadly úspěšně. „Nejsme limitováni zvýšenými náklady na těžbu zeminy a na další opatření,“ potvrdil Beke.

Řeší se také další překážka a to budova sousedící restaurace, Posilovny. Ta je dle opozice zatížena exekucemi v řádu stovek tisíc. „Byl jmenován věřitelský výbor, který potvrdil insolvenčního správce. S ním se nyní domlouváme,“ sdělil Beke k aktuálnímu vývoji situace.

Do měsíce by pak měla být zahájena užší architektonická soutěž. Do ní jsou tři uchazeči vybráni přímo a doplní je trojice dalších, kteří budou zvoleni na základě předloženého portfolia. Peníze na soutěž jsou v rozpočtu vyčleněny a zadání je připraveno, jen ho ještě bude konzultovat porota na svém ustavujícím zasedání 13. března.

Dalším úkolem bude rozhodnout o budoucnosti. Aktuálně je pět až šest variant dalšího provozování nové haly. „Chtěli bychom to mít v tomto roce vyjasněno. Když se to povede do září, bude to úplně skvělé,“ řekl Beke a dodal: „Je výhodnější vědět, kdo to bude provozovat, může to mít dopady do projekční části.“

Veřejnost může sledovat nejnovější aktuality na facebooku, kde byla zřízena stránka Horácká aréna. Navíc je možné, že lidé dostanoua šanci se na stavbě podílet. „Prověřujeme možnosti zřízení veřejné sbírky na novou halu,“ prozradil Beke.