Město však přesto pečuje o stovky hrobů. „Odbor školství se stará o 583 válečný hrobů, kde spočívá 1867 obětí, odbor životního prostředí se pak stará i o ostatní hroby a průběžně kontroluje technický stav a bezpečnost jednotlivých hrobů,“ potvrdil mluvčí magistrátu Martin Kukla. Dále vysvětlil, že hroby jsou posuzovány jednak z hlediska významnosti osobnosti, která v něm spočívá, a pak i dle hlediska architektonické hodnoty samotného hrobu.

Jen letos město opravilo další tři hrobky ve středové zdi, což si vyžádalo šest set tisíc korun. Jak však poukazuje předseda Spolku pro starou Jihlavu Vilém Wodák, menší hroby stojí stranou pozornosti. A to i přesto, že se často jedná o místa posledního odpočinku čestných občanů.

Jde například o údržbu chátrající hrobu Franze Gottfrieda Czapa. Zakladatel dnešního Dělnického domu byl velký jihlavský patriot, zasloužil se o veřejné osvětlení nebo plynofikaci města. „Snažil jsem se po vzoru Prahy zavést, aby člověk mohl přispívat na úpravu konkrétního hrobu. Stávající majitel Dělnického domu byl pro, ale skončilo to na úřednickém šimlu. Jsme v patové situaci,“ pokrčil rameny Wodák.