Návrh dílčí dohody o narovnání, kterou nyní město dostalo, jihlavští zastupitelé na mimořádném zasedání, které se konalo tento týden, neschválili.

Většina zastupitelů byla toho názoru, že je dohoda pro město nevýhodná. „Do této chvíle nám nebyl k provozování předán ani metr trubky vodovodu, ani metr trubky kanalizace," řekl náměstek jihlavského primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL), který bod do zastupitelstva předkládal a má vyřešení sporu na starosti.

Spor se svazkem podle něj také ohrožuje dotaci 90 milionů korun, již získala Jihlava na svůj vodohospodářský projekt. Stavba ještě nebyla zkolaudována, protože městu chybí dohoda s vlastníkem sousedící infrastruktury, tedy se svazkem obcí.

Spor o miliardový majetek zaměstnává dlouhý čas právníky na obou stranách, probíhají správní a soudní řízení. Mediace se kromě města a svazku účastní Vodárenská akciová společnost, která vodovody a kanalizace v Jihlavě pro svazek provozuje. „V průběhu mediace jsme posuzovali už pátý návrh, tři ze strany svazku, dva ze strany Jihlavy," uvedl náměstek. Jednání tak budou zřejmě pokračovat i nadále.

Návrh dílčí dohody o narovnání tento týden jihlavským zastupitelům nedoporučili přijmout právníci pracující pro město, negativní bylo také vyjádření ekonomického odboru a právního oddělení magistrátu a koordinační pracovní skupiny, která se záležitostí za město zabývá. O záležitostech kolem vypořádání majetku se svazkem jihlavští zastupitelé na mimořádném zasedání jednali více než tři hodiny.

Návrh kupříkladu počítá s tím, že město vezme zpět žádosti podané ke krajskému úřadu, případně žaloby, jimiž zpochybňuje vznik svého členství ve svazku. Právní zástupce Jihlavy Radek Ondruš má za to, že kdysi pro to nebyly splněny všechny náležitosti. „Jihlavské zastupitelstvo vstup do svazku nikdy neodsouhlasilo," řekl Ondruš.

V návrhu dohody také svazek obcí mimo jiné trvá na tom, že je vlastníkem úpravny vody Hosov, z níž většina pitné vody teče do Jihlavy. Město by se prý také muselo vzdát více než 260 milionů korun, na které má podle svých právníků právo.