„Ubytovatel, který poskytoval ubytování před rokem 2020 je povinen se k poplatku přihlásit do 30. ledna 2020. Ubytovatelé, kteří začnou poskytovat ubytování za úplatu až v průběhu roku 2020, mají povinnost se k poplatku přihlásit do 30 dní od zahájení činnosti,“ řekl mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Předmětem místního poplatku z pobytu je jakýkoli úplatný pobyt, který trvá nejvýše šedesát po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Místní poplatek z pobytu se vztahuje i na krátkodobé pronájmy, jako jsou například ty zprostředkované prostřednictvím Airbnb. Zákon u poplatku stanoví poměrně široký okruh lidí, kteří jsou od poplatku osvobozeni. Ubytovatel však i o těchto poplatnících vede záznamy v evidenční knize.

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Další informace lze najít na webových stránkách města www.jihlava.cz, kde je i příslušný formulář.